Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia

Data rozpoczęcia: 15 marca 2018 Data zakończenia: 18 maja 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00 piątek: 8.00 – 16.00

 

Czy potrafisz utrzymać pełną dostępność materiałów, minimalizując jednocześnie koszty jego pozyskiwania i utrzymywania? Czy wiesz, jaki zapas utrzymywać, aby nie było go ani za wiele, ani za mało? Czy potrafisz sprawnie zarządzać swoimi dostawcami? Chcielibyśmy, żeby odpowiedzi na te pytania zawsze brzmiały TAK. Stworzyliśmy Szkołę Zaopatrzenia i Zakupów, bo wiemy, że poprzez sprawne planowanie dostaw, kalkulację właściwych poziomów zapasów i dobrą współpracę z dostawcami, możliwe jest obniżenie poziomu zapasów nawet o 40%, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, że ich zabraknie.

W trakcie trzech szkoleń w ramach naszej szkoły, chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem, zdobytym
w dziesiątkach projektów. Niezależnie od tego czy zajmujecie się pozyskiwaniem materiałów dla produkcji seryjnej, jednostkowej
czy też towarów handlowych, pracujecie w zakupach czy zaopatrzeniu, zarządzacie działem czy jesteście operacyjnym pracownikiem, znajomość technik z zakresu Lean Management i Teorii Ograniczeń oraz sprawne wykorzystywanie mechanizmów zawartych
w systemach klasy ERP, może pomóc usprawnić łańcuch dostaw.


Korzyści ze Szkoły Zaopatrzenia i Zakupów

  • Poznanie dostępnych i zweryfikowanych w praktyce mechanizmów planowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
  • Rozwój umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki rynku i wymagań klientów
  • Możliwość rozwoju umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze zaopatrzenia  i zarządzania zapasami
  • Rozwój wiedzy w zakresie zarządzania zapasami
  • Poznanie technik zarządzania zapotrzebowaniem
  • Zapoznanie z mechanizmami wizualnego zarządzania wynikami w obszarze zakupów i zaopatrzenia

Grupa docelowa

  • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
  • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów

 Forma szkolenia

  • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia składa się z dwóch (dwudniowych) niezależnych sesji:


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia:
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).