Szkolenia otwarte

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

23.10 - 24.10, Gdańsk
Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy, czyli jak skutecznie wdrożyć, utrzymać i audytować system 5S
25.10 - 26.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
08.11 - 09.11, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
15.11 - 16.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Brak miejsc! Dodatkowy termin 22-23.11!
22.11 - 23.11, Gdańsk
Metoda TWI, czyli jak skutecznie wdrażać do nowej pracy i rozwijać pracowników
22.11 - 23.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
05.12 - 07.12, Gdańsk
Projektowanie gier symulacyjnych – narzędzie budzenia zaangażowania pracowników
06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
11.12 - 12.12, Gdańsk
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
13.12 - 14.12, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
18.12 - 19.12, Gdańsk
Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia
10.01 - 11.01, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
17.01 - 18.01, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
14.02 - 15.02, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
Zapytaj o termin
Adaptacja nowych pracowników w firmie
Zapytaj o termin
Prognozowanie i modele planowania
Zapytaj o termin
Wizualne Zarządzanie Wynikami
Zapytaj o termin
Problem Solving – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Dodatkowy termin!
Zapytaj o termin
Matryca kompetencji
Zapytaj o termin
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Zapytaj o termin
Program Pomysłów Pracowniczych
Zapytaj o termin
Lean Service- jak doskonalić firmę usługową?
Zapytaj o termin
ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
Zapytaj o termin
Trening Trenerów Wewnętrznych
Zapytaj o termin
Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!
Zapytaj o termin
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
Zapytaj o termin
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Zapytaj o termin
Skracanie czasu przezbrojenia i poprawa wydajności produkcji z wykorzystaniem SMED
Zapytaj o termin
Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji
Zapytaj o termin
Voice of the Customer, czyli jak wsłuchać się w głos klienta
Zapytaj o termin
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami
Zapytaj o termin
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Zapytaj o termin
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
Zapytaj o termin
Doskonałość operacyjna z Lean Management
Zapytaj o termin
Podnoszenie wydajności i elastyczności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE i metod Problem Solving
Zapytaj o termin
Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Zapytaj o termin
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Zapytaj o termin
Minimalna partia produkcyjna
Zapytaj o termin
Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw
Zapytaj o termin
Standaryzacja pracy
Zapytaj o termin
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
Zapytaj o termin
Strategia wdrażania TPM
Zapytaj o termin
Systemy motywacji w kulturze Lean