Szkolenia otwarte

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

12.03 - 13.03, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy.
18.03 - 18.03, Gdańsk
Lean Service – jak doskonalić firmę usługową?
25.03 - 27.03, Gdańsk
Trening Trenerów Wewnętrznych, czyli intensywny kurs przygotowania instruktorów
02.04 - 03.04, Gdańsk
Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
07.04 - 08.04, Katowice
Ciągła poprawa bezpieczeństwa, czyli jak zbliżyć się do świata „zero wypadków”
16.04 - 17.04, Gdańsk
Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów
23.04 - 24.04, Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
Wizualne Zarządzanie Wynikami
14.05 - 15.05, Gdańsk
Metoda TWI, czyli jak skutecznie wdrażać do nowej pracy i rozwijać pracowników
21.05 - 22.05, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
28.05 - 29.05, Gdańsk
Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami
19.06 - 19.06, Gdańsk
Voice of the Customer, czyli jak zebrać, zrozumieć i wykorzystać głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego w organizacji
19.06 - 19.06, Gdańsk
Wskaźnik OEE – jak mierzyć i interpretować? TPM czyli wyścig z czasem!
19.06 - 19.06, Gdańsk
Matryca kompetencji
19.06 - 19.06, Gdańsk
Improvement Kata, czyli jak budować kulturę ciągłego doskonalenia
19.06 - 19.06, Gdańsk
Heijunka, czyli planowanie dla zaawansowanych
02.07 - 03.07, Sopot
Problem Solving – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów
16.07 - 17.07, Sopot
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Zapytaj o termin
5S – eliminacja marnotrawstwa w praktyce
Zapytaj o termin
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
Zapytaj o termin
Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia
Zapytaj o termin
ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
Zapytaj o termin
Adaptacja nowych pracowników w firmie
Zapytaj o termin
Organizacja pracy lidera produkcji
Zapytaj o termin
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
Zapytaj o termin
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
Zapytaj o termin
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Zapytaj o termin
Prognozowanie i modele planowania
Zapytaj o termin
Mapowanie łańcucha dostaw, czyli jak integrować procesy
Zapytaj o termin
S&OP jak wyeliminować konflikty międzydziałowe, by realizować strategię firmy
Zapytaj o termin
Lean w logistyce – zarządzanie łańcuchem dostaw. Warsztat z grą symulacyjną
Zapytaj o termin
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Zapytaj o termin
Pozwól płynąć swojemu produktowi – one-piece-flow w praktyce
Zapytaj o termin
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
Zapytaj o termin
Program Pomysłów Pracowniczych
Zapytaj o termin
Doskonałość operacyjna z Lean Management
Zapytaj o termin
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
Zapytaj o termin
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Zapytaj o termin
Projektowanie gier symulacyjnych – narzędzie budzenia zaangażowania pracowników
Zapytaj o termin
Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!
Zapytaj o termin
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Zapytaj o termin
Skracanie czasu przezbrojenia i poprawa wydajności produkcji z wykorzystaniem SMED
Zapytaj o termin
Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji
Zapytaj o termin
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Zapytaj o termin
Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Zapytaj o termin
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Zapytaj o termin
Minimalna partia produkcyjna
Zapytaj o termin
Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw
Zapytaj o termin
Standaryzacja pracy
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
Zapytaj o termin
Strategia wdrażania TPM
Zapytaj o termin
Systemy motywacji w kulturze Lean