Szkolenia otwarte

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

23.01 - 24.01, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
28.01 - 29.01, Gdańsk
ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
05.02 - 06.02, Warszawa
Adaptacja nowych pracowników w firmie
13.02 - 14.02, Gdańsk
Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia
20.02 - 21.02, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
25.02 - 26.02, Berker Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
5S – eliminacja marnotrawstwa w praktyce
04.03 - 05.03, Katowice
Ciągła poprawa bezpieczeństwa
12.03 - 13.03, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy.
18.03 - 18.03, Gdańsk
Lean Service- jak doskonalić firmę usługową?
25.03 - 27.03, Gdańsk
Trening Trenerów Wewnętrznych, czyli intensywny kurs przygotowania instruktorów
16.04 - 17.04, Gdańsk
Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów
23.04 - 24.04, Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
Wizualne Zarządzanie Wynikami
14.05 - 15.05, Gdańsk
Metoda TWI, czyli jak skutecznie wdrażać do nowej pracy i rozwijać pracowników
28.05 - 29.05, Gdańsk
Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami
Zapytaj o termin
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
Zapytaj o termin
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
Zapytaj o termin
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
Zapytaj o termin
Problem Solving – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów
Zapytaj o termin
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
Zapytaj o termin
Voice of the Customer, czyli jak zebrać, zrozumieć i wykorzystać głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego w organizacji
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Zapytaj o termin
Prognozowanie i modele planowania
Zapytaj o termin
Lean Supply Chain – Modelowanie łańcucha dostaw. Odkrywanie potencjału – Mapowanie strumienia dostaw
Zapytaj o termin
Matryca kompetencji
Zapytaj o termin
Lean Supply Chain – Integracja łańcucha dostaw. Od strategii do planu – proces S&OP
Zapytaj o termin
Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw. Narzędzia Lean Management w logistyce
Zapytaj o termin
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Zapytaj o termin
Pozwól płynąć swojemu produktowi – one-piece-flow w praktyce
Zapytaj o termin
TPM czyli wyścig z czasem! Warsztaty z grą symulacyjną. Wykorzystaj OEE do zwiększenia wydajności i elastyczności twojej produkcji
Zapytaj o termin
Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
Zapytaj o termin
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
Zapytaj o termin
Program Pomysłów Pracowniczych
Zapytaj o termin
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Zapytaj o termin
Doskonałość operacyjna z Lean Management
Zapytaj o termin
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
Zapytaj o termin
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Zapytaj o termin
Projektowanie gier symulacyjnych – narzędzie budzenia zaangażowania pracowników
Zapytaj o termin
Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!
Zapytaj o termin
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Zapytaj o termin
Skracanie czasu przezbrojenia i poprawa wydajności produkcji z wykorzystaniem SMED
Zapytaj o termin
Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji
Zapytaj o termin
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Zapytaj o termin
Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Zapytaj o termin
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Zapytaj o termin
Minimalna partia produkcyjna
Zapytaj o termin
Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw
Zapytaj o termin
Standaryzacja pracy
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
Zapytaj o termin
Strategia wdrażania TPM
Zapytaj o termin
Systemy motywacji w kulturze Lean