Szkolenia otwarte

Szkolenia dla pracowników różnych firm – wiedza, wymiana doświadczeń i inspiracje do doskonalenia w formie autorskich gier symulacyjnych, ćwiczeń i case study na bazie bogatych doświadczeń LeanQ Team.

28.11 - 29.11, Gdańsk
Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
07.12 - 08.12, Gdańsk. Brak miejsc! Dodatkowy termin 11-12.12!
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
11.12 - 12.12, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
14.12 - 15.12, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
19.12 - 20.12, Gdańsk
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
11.01 - 12.01, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
18.01 - 19.01, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
15.02 - 16.02, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
22.02 - 23.02, Gdańsk
Doskonalenie efektywności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Lean Management
15.03 - 16.03, Gdańsk
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
22.03 - 23.03, Gdańsk
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
12.04 - 13.04, Gdańsk
Zarządzanie zakupami
19.04 - 20.04, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
17.05 - 18.05, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
24.05 - 25.05, Gdańsk
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Zapytaj o termin
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Zapytaj o termin
Skuteczne metody upraszczania audytów oraz wizualizacji i zarządzania wynikami
Zapytaj o termin
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
Zapytaj o termin
Prognozowanie i modele planowania
Zapytaj o termin
Metoda TWI, czyli jak stworzyć skuteczny program wdrażania i rozwoju nowych pracowników
Zapytaj o termin
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Zapytaj o termin
Program Sugestii Pracowniczych
Zapytaj o termin
Minimalna partia produkcyjna
Zapytaj o termin
Lean w usługach, czyli jak doskonalić działalność operacyjną firmy usługowej
Zapytaj o termin
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Zapytaj o termin
ScrumLean czyli skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
Zapytaj o termin
Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia
Zapytaj o termin
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
Zapytaj o termin
Projektowanie gier symulacyjnych – narzędzie budzenia zaangażowania pracowników
Zapytaj o termin
Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
Zapytaj o termin
Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw
Zapytaj o termin
Trening Trenerów Wewnętrznych
Zapytaj o termin
Standaryzacja pracy
Zapytaj o termin
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymiania zapasów
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
Zapytaj o termin
Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji
Zapytaj o termin
Strategia wdrażania TPM
Zapytaj o termin
Systemy motywacji w kulturze Lean