Szkolenia otwarte

Szkolenia dla pracowników różnych firm – wiedza, wymiana doświadczeń i inspiracje do doskonalenia w formie autorskich gier symulacyjnych, ćwiczeń i case study na bazie bogatych doświadczeń LeanQ Team.

22.09 - 22.09, Sopot
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
28.09 - 29.09, Sopot
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
13.10 - 13.10, Gdańsk
Metoda TWI, czyli jak stworzyć skuteczny program wdrażania i rozwoju nowych pracowników
19.10 - 20.10, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
26.10 - 27.10, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
09.11 - 10.11, Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
Skuteczna metoda upraszczania audytów i wdrażania nowych standardów – Kamishibai
16.11 - 17.11, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
23.11 - 24.11, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
28.11 - 29.11, Gdańsk
Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
07.12 - 08.12, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
14.12 - 15.12, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
19.12 - 20.12, Gdańsk
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
11.01 - 12.01, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
18.01 - 19.01, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
15.02 - 16.02, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
Zapytaj o termin
Program Sugestii Pracowniczych
Zapytaj o termin
Minimalna partia produkcyjna
Zapytaj o termin
Lean w usługach, czyli jak doskonalić działalność operacyjną firmy usługowej
Zapytaj o termin
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Zapytaj o termin
ScrumLean czyli skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
Zapytaj o termin
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Zapytaj o termin
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Zapytaj o termin
Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia
Zapytaj o termin
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami
Zapytaj o termin
Projektowanie gier symulacyjnych – narzędzie budzenia zaangażowania pracowników
Zapytaj o termin
Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
Zapytaj o termin
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
Zapytaj o termin
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
Zapytaj o termin
Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw
Zapytaj o termin
Doskonalenie efektywności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Lean Management
Zapytaj o termin
Trening Trenerów Wewnętrznych
Zapytaj o termin
Standaryzacja pracy
Zapytaj o termin
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymiania zapasów
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
Zapytaj o termin
Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji
Zapytaj o termin
Strategia wdrażania TPM
Zapytaj o termin
Systemy motywacji w kulturze Lean