Szkolenia otwarte

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

25.08 - 25.08, ONLINE
Improvement Kata – ONLINE
26.08 - 27.08, Hotel Aqua Sopot
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
26.08 - 26.08, ONLINE
HOSHIN KANRI – realizacja strategii przez kaskadowanie celów – ONLINE
27.08 - 27.08, ONLINE
Mapowanie procesów usługowych – ONLINE
16.09 - 17.09, Trójmiasto
Organizacja pracy magazynu. Lean w magazynie
23.09 - 24.09, Trójmiasto
Prognozowanie i modele planowania – Certyfikowany Planista Produkcji
28.09 - 28.09, Trójmiasto
Matryca kompetencji
07.10 - 08.10, Trójmiasto
Adaptacja nowych pracowników w firmie
14.10 - 15.10, Trójmiasto
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
21.10 - 22.10, Trójmiasto
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów – Certyfikowany Planista Produkcji
28.10 - 29.10, Trójmiasto
ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
25.11 - 26.11, Trójmiasto
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy – Certyfikowany Planista Produkcji
Zapytaj o termin
Organizacja pracy lidera produkcji
Zapytaj o termin
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
Zapytaj o termin
Wizualne Zarządzanie Wynikami – ONLINE
Zapytaj o termin
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
Zapytaj o termin
Mapowanie procesów produkcyjnych – ONLINE
Zapytaj o termin
Mapowanie procesów produkcyjnych – ONLINE
Zapytaj o termin
Program Pomysłów Pracowniczych – ONLINE
Zapytaj o termin
Standaryzacja pracy i rozwój pracowników metodą TWI – ONLINE
Zapytaj o termin
Elastyczne zarządzanie zapasami – ONLINE
Zapytaj o termin
Metody rozwiązywania problemów – ONLINE
Zapytaj o termin
Matryca kompetencji – ONLINE
Zapytaj o termin
Wskaźnik OEE – ONLINE
Zapytaj o termin
ScrumLean, czyli świadoma droga sprawnego wdrażania trwałych zmian – ONLINE
Zapytaj o termin
Problem Solving – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów.
Zapytaj o termin
5S – eliminacja marnotrawstwa – ONLINE
Zapytaj o termin
PFMEA – metoda redukcji kosztów złej jakości – ONLINE
Zapytaj o termin
Kamishibai – skuteczna metoda upraszczania audytów i wdrażania nowych standardów – ONLINE
Zapytaj o termin
Trening Trenerów Wewnętrznych, czyli intensywny kurs przygotowania instruktorów – SOPOT
Zapytaj o termin
Poka-Yoke – metoda zapobiegania błędom w procesie – ONLINE
Zapytaj o termin
Bezpieczeństwo pracy w czasie kryzysu – ONLINE
Zapytaj o termin
WHY LEAN? ONLINE
Zapytaj o termin
Eliminacja dysfunkcji pracy zespołowej – ONLINE
Zapytaj o termin
Lean Service – jak doskonalić firmę usługową?
Zapytaj o termin
System rozwiązywania problemów – ONLINE
Zapytaj o termin
Wizualne Zarządzanie Wynikami
Zapytaj o termin
Kamishibai – Skuteczna metoda upraszczania audytów i wdrażania nowych standardów
Zapytaj o termin
5S – eliminacja marnotrawstwa w praktyce
Zapytaj o termin
Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
Zapytaj o termin
Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów
Zapytaj o termin
Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami
Zapytaj o termin
Ciągła poprawa bezpieczeństwa, czyli jak zbliżyć się do świata „zero wypadków”
Zapytaj o termin
Wskaźnik OEE – jak mierzyć i interpretować? TPM czyli wyścig z czasem!
Zapytaj o termin
Improvement Kata, czyli jak budować kulturę ciągłego doskonalenia
Zapytaj o termin
Heijunka, czyli planowanie dla zaawansowanych
Zapytaj o termin
PFMEA – analiza przyczyn i skutków wad w procesie
Zapytaj o termin
Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia
Zapytaj o termin
Voice of the Customer, czyli jak zebrać, zrozumieć i wykorzystać głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego w organizacji
Zapytaj o termin
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
Zapytaj o termin
Mapowanie łańcucha dostaw, czyli jak integrować procesy
Zapytaj o termin
S&OP jak wyeliminować konflikty międzydziałowe, by realizować strategię firmy
Zapytaj o termin
Lean w logistyce – zarządzanie łańcuchem dostaw. Warsztat z grą symulacyjną
Zapytaj o termin
Mapowanie strumienia wartości, czyli jak planować usprawnianie procesów
Zapytaj o termin
Pozwól płynąć swojemu produktowi – one-piece-flow w praktyce
Zapytaj o termin
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
Zapytaj o termin
Program Pomysłów Pracowniczych
Zapytaj o termin
Doskonałość operacyjna z Lean Management
Zapytaj o termin
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
Zapytaj o termin
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Zapytaj o termin
Projektowanie gier symulacyjnych – narzędzie budzenia zaangażowania pracowników
Zapytaj o termin
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Zapytaj o termin
Skracanie czasu przezbrojenia i poprawa wydajności produkcji z wykorzystaniem SMED
Zapytaj o termin
Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji
Zapytaj o termin
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Zapytaj o termin
Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Zapytaj o termin
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Zapytaj o termin
Minimalna partia produkcyjna
Zapytaj o termin
Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw
Zapytaj o termin
Standaryzacja pracy
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
Zapytaj o termin
Strategia wdrażania TPM