Szkolenia otwarte

Szkolenia dla pracowników różnych firm – wiedza, wymiana doświadczeń i inspiracje do doskonalenia w formie autorskich gier symulacyjnych, ćwiczeń i case study na bazie bogatych doświadczeń LeanQ Team.

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

27.02 - 28.02, Gdańsk
Program Pomysłów Pracowniczych
01.03 - 02.03, Gdańsk
Doskonałość operacyjna z Lean Management
08.03 - 09.03, Sopot
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
15.03 - 16.03, Gdańsk
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
22.03 - 23.03, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami
12.04 - 13.04, Gdańsk
Zarządzanie zakupami
19.04 - 20.04, Gdańsk
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
26.04 - 27.04, Sopot
Metoda TWI, czyli jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników
08.05 - 09.05, Gdańsk
Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji
17.05 - 18.05, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
24.05 - 25.05, Gdańsk
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
07.06 - 08.06, Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy, czyli jak skutecznie wdrożyć, utrzymać i audytować system 5S
14.06 - 15.06, Sopot
ScrumLean czyli skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
05.07 - 06.07, Sopot
Lean Service, czyli jak doskonalić działalność operacyjną firmy usługowej
27.09 - 28.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
10.10 - 12.10, Gdańsk
Projektowanie gier symulacyjnych – narzędzie budzenia zaangażowania pracowników
18.10 - 19.10, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
25.10 - 26.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
08.11 - 09.11, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
15.11 - 16.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
06.12 - 07.12, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
13.12 - 14.12, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
18.12 - 19.12, Gdańsk
Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia
Zapytaj o termin
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
Zapytaj o termin
Podnoszenie wydajności i elastyczności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE i metod Problem Solving
Zapytaj o termin
Organizacja pracy lidera produkcji
Zapytaj o termin
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
Zapytaj o termin
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
Zapytaj o termin
Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Zapytaj o termin
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Zapytaj o termin
Minimalna partia produkcyjna
Zapytaj o termin
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
Zapytaj o termin
Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw
Zapytaj o termin
Trening Trenerów Wewnętrznych
Zapytaj o termin
Standaryzacja pracy
Zapytaj o termin
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
Zapytaj o termin
Strategia wdrażania TPM
Zapytaj o termin
Systemy motywacji w kulturze Lean