Szkolenia otwarte

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

10.01 - 11.01, Gdańsk
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
17.01 - 18.01, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
24.01 - 25.01, Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
Program Pomysłów Pracowniczych
07.02 - 08.02, Gdańsk
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
14.02 - 15.02, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
19.02 - 20.02, Warszawa
Adaptacja nowych pracowników w firmie
07.03 - 08.03, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
15.03 - 15.03, Łódź
Doskonałość operacyjna z Lean Management
21.03 - 22.03, Gdańsk
ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
28.03 - 29.03, Gdańsk
Trening Trenerów Wewnętrznych
11.04 - 12.04, Berker Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy, czyli jak skutecznie wdrożyć, utrzymać i audytować system 5S
25.04 - 26.04, Łódź
Wizualne Zarządzanie Wynikami
09.05 - 10.05, UDS. Szkolenie na terenie fabryki!
Podnoszenie wydajności i elastyczności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
23.05 - 24.05, Łódź
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
06.06 - 07.06, Sopot
Metoda TWI, czyli jak skutecznie wdrażać do nowej pracy i rozwijać pracowników
27.06 - 28.06, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
25.07 - 26.07, Sopot
Lean Service- jak doskonalić firmę usługową?
Zapytaj o termin
Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia
Zapytaj o termin
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
Zapytaj o termin
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Zapytaj o termin
Projektowanie gier symulacyjnych – narzędzie budzenia zaangażowania pracowników
Zapytaj o termin
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
Zapytaj o termin
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Brak miejsc! Dodatkowy termin 22-23.11!
Zapytaj o termin
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Zapytaj o termin
Prognozowanie i modele planowania
Zapytaj o termin
Problem Solving – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Dodatkowy termin!
Zapytaj o termin
Matryca kompetencji
Zapytaj o termin
Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!
Zapytaj o termin
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Zapytaj o termin
Skracanie czasu przezbrojenia i poprawa wydajności produkcji z wykorzystaniem SMED
Zapytaj o termin
Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji
Zapytaj o termin
Voice of the Customer, czyli jak wsłuchać się w głos klienta
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami
Zapytaj o termin
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Zapytaj o termin
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
Zapytaj o termin
Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Zapytaj o termin
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Zapytaj o termin
Minimalna partia produkcyjna
Zapytaj o termin
Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw
Zapytaj o termin
Standaryzacja pracy
Zapytaj o termin
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Zapytaj o termin
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Zapytaj o termin
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
Zapytaj o termin
Strategia wdrażania TPM
Zapytaj o termin
Systemy motywacji w kulturze Lean