Książki

MISTRZ BRYGADZISTA LIDER – SZEFOWIE PIERWSZEJ LINII
thumb image

Każdy pracownik na linii produkcyjnej powinien wiedzieć, w jaki sposób poprzez realizację swoich zadań przyczynia się do realizacji celów całej organizacji. Przekazanie odpowiedzialności w ręce pracowników bezpośrednio produkcyjnych i uprawnienie ich do samodzielnego podejmowania decyzji prowadzi do wzrostu zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i w rezultacie do mobilizacji, by osiągali jak najlepsze wyniki. Z uwagi na silną […]

Cena: 29,49 zł (cena netto 28,09 zł)

Autor: Dorota Mejri

Więcej Zamów
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW
thumb image

Dążenie do redukcji zapasów jest naturalnym trendem wszystkich przedsiębiorstw dbających o dostęp do tzw. wolnej gotówki. 11 lat prowadzonych przeze mnie obserwacji w toku realizowanych kilkuset projektów wskazuje, że tylko ok 0,5% przedsiębiorstw (w danym momencie) nie zajmuje się pracą nad obniżeniem zapasów. Książka powstała, by pomóc pracownikom odpowiedzialnym za redukcję zapasów oraz ich szefom […]

Cena: 49,50 zł (cena netto 47,14 zł)

Autor: Joanna Czerska

Więcej Zamów
DOSKONALENIE STRUMIENIA WARTOŚCI
thumb image

W książce autorka dzieli się wiedzą i zdobytym doświadczeniem, wskazując Czytelnikowi sprawdzone w praktyce kierunki działań i rozwiązania, których celem jest doskonalenie efektywności procesu realizacji zlecenia inaczej zwanego strumieniem wartości. Książka jest skierowana przede wszystkim do managerów – tych, którzy poszukują rozwiązań mających na celu poprawę wyników finansowych firmy. Do wszystkich tych, którzy zostali postawieni […]

Cena: 79,50 zł (cena netto 75,71 zł)

Autor: Joanna Czerska

Więcej Zamów
PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN MANUFACTURING
thumb image

Książka jest napisana w formie podręcznika, w którym autorka w sposób przystępny i uporządkowany opisuje najbardziej popularne metody i narzędzia filozofii  zarządzania prowadzącej do eliminowania marnotrawstwa oraz poprawy jakości produktów i procesów. Książka skierowana jest do studentów i tych, którzy chcą poznać warunki funkcjonowania firm i realne problemy, z którymi spotyka się każdy, kto kiedykolwiek […]

Cena: 69,50 zł (cena netto 66,19 zł)

Autor: Joanna Czerska

Więcej Zamów
POZWÓL PŁYNĄĆ SWOJEMU PRODUKTOWI
thumb image

Jeśli poszukujesz sposobu na skrócenie czasu potrzebnego na produkcję swoich wyrobów, ta książka będzie dla Ciebie doskonałą pomocą. Ciągły przepływ (One-Piece-Flow) to jedno z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. Pozwala zorganizować przepływ materiałów przez proces produkcji w taki sposób, by zajął minimum czasu, a zapewniał maksimum produktywności i efektywności procesu wytwórczego. Koncentruje się na zapewnieniu rytmicznego […]

Cena: 63,00 zł (cena netto 60,00 zł)

Autor: Joanna Czerska

Więcej Zamów
5 x DLACZEGO
thumb image

Książka jest napisana w formie podręcznika, w którym autorzy w sposób oparty na przykładach opisują stosowanie jednej z najbardziej znanych metod rozwiązywania problemów 5 WHY. W książce zawarte są praktyczne wskazówki jak używać metody 5 x dlaczego w sposób efektywny dla przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Książka jest skierowana przede wszystkim do managerów wyższego […]

Cena: 42,00 zł (cena netto 40,00 zł)

Autor: Martyna Brożyńska, Anna Lis, Michał Szymczak, Krzysztof Kowal

Więcej Zamów
5-Whys. Method first handbook
thumb image

“5xWhys. Handbook” is the first manual for world-famous problem solving technique popularized by the founder of Toyota Industries CO. Ltd. Sakichi Toyoda. The method of solving problems by using a series of questions „why?” is the basis of all production and services management methods, as Lean Management, Six Sigma, Deming’s Total Quality Management, Toyota Production […]

Cena: 38 zł (cena netto 36,19 zł)

Autor: Martyna Brożyńska, Anna Lis, Krzysztof Kowal, Michał Szymczak

Więcej Zamów
Diagram Ishikawy Sposób na rozwiązanie problemu
thumb image

Diagram Ishikawy, który często zwany jest po prostu diagramem rybiej ości, to wykres o charakterze przyczynowo – skutkowym. Diagram Ishikawy jest metodą rozwiązywania problemów.

Cena: 38 zł (cena netto 36,19 zł)

Autor: Miłosz Mróz

Więcej Zamów
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – POPRZEZ PROCES DO STRUKTURY. KONCEPCJA INSTYTUCJI KATASTRU
thumb image

Książka koncentruje się na specyficznym, choć niezwykle silnie oddziałującym na wiele dziedzin państwa segmencie administracji, pokazując na konkretnym przykładzie jak zmieniać funkcjonowanie administracji i w ten sposób zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego, podnieść jakość życia mieszkańców naszego kraju oraz zwiększyć zaufanie obywateli do instytucji państwa. Pierwsza część książki wprowadza czytelnika w świat nauk organizacji i zarządzania. […]

Cena: 63,00 zł (cena netto 60,00 zł)

Autor: Bogdan Nogalski, Adam Klimek

Więcej Zamów