Seminaria biznesowe

Jak zdobyć umysły pracowników i serca klientów, czyli budujemy plan doskonalenia w firmie usługowej

Problemy niczyje, czyli logistyka w firmie produkcyjnej

Mapa drogowa doskonałości operacyjnej, czyli jak opracować strategię realizacji celów firmy

TWI – doskonalenie metod pracy, czyli jak szybko szkolić pracowników do nowej pracy i zadań

Wizualne zarządzanie wynikami, czyli jak zarządzać poprzez wskaźniki na wszystkich poziomach firmy

Skuteczne doskonalenie produkcji, czyli jak zbudować mapę drogową prowadzącą do doskonałości operacyjnej

Sukcesy i bariery przy wdrażaniu Lean Management, czyli jak unikać błędów, by skutecznie doskonalić procesy w firmie

Efektywny park maszynowy, czyli produkcja bez kosztów przestojów i opóźnień w wysyłkach do Klientów

Efektywna logistyka w łańcuchu dostaw, czyli jak zarządzać zapasami przy zachowaniu terminowości dostaw

Efektywne biuro i procesy, czyli w jaki sposób doskonalić organizację usługową, by zredukować koszty jej utrzymania