Narzędzia

PROGRAM 5S


Program 5S oparty jest na pięciu zasadach dobrego gospodarowania mający przynieść korzyści w postaci poprawy bezpieczeństwa, produktywności, jakości, zredukowania czasu postoju oraz prawidłowego wykorzystania przestrzeni na i wokół stanowiska. Program 5S jest także filarem procesu zmian w przedsiębiorstwie. Uczy samodyscypliny i stanowi podstawę do zaangażowania pracowników w zmiany. Program 5S stanowi także podstawę do uruchomienia […]

Więcej

PROGRAM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA (KAIZEN I POMYSŁY PRACOWNICZE)


Zadania wynikające z Programu Ciągłego Doskonalenia mogą być zadaniami wykraczającymi poza zadania obowiązkowe realizowane na stanowisku pracy, w związku z  czym udział w Programie jest dobrowolny i nagradzany na określonych zasadach. Innowacyjny Pomysł Pracowniczy (IPP) –  pomysł prosty do realizacji, który może zostać wdrożony przez pracownika operacyjnego. Pracownik może go zgłosić i wdrożyć indywidualnie lub […]

Więcej

PLANOWANIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH


Kompetencje – formalny zakres uprawnień, umiejętności wymaganych na określonym stanowisku przez danego pracownika. Matryca kompetencji – narzędzie do analizy kompetencji pracowników, wykorzystywane do planowania ścieżki rozwoju i harmonogramowania szkoleń. Struktura organizacyjna – zbiór elementów danego systemu (pojedynczych stanowisk pracy, komórek i jednostek organizacyjnych) oraz powiązań między nimi. Powiązania te są zwane więziami organizacyjnymi. Zakres podręcznika […]

Więcej

STANDARYZACJA PRACY


Manual Standaryzacji to podręcznik wdrożeniowy przeprowadzający czytelnika przez proces implementacji standaryzacji w firmie. Standaryzacja pracy –  służy ujednoliceniu metod i czasów realizacji zadań na stanowiskach (tak byłyby one wykonywane zawsze w taki sam sposób, w takim samym czasie, o takiej samej jakości) tj.: realizacja operacji realizacja przezbrojeń realizacja konserwacji organizacji pracy w gnieździe/linii przydziału zadań […]

Więcej

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW


W dzisiejszym świecie, aby przetrwać i mieć szansę na sukces rynkowy, należy dbać o klienta, zarówno tego zewnętrznego, jak i wewnętrznego – pracownika. To personel i jego potencjał intelektualny jest najcenniejszym zasobem każdej firmy. Dlatego tak ważna jest umiejętność prowadzenia dialogu z pracownikami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz uwzględnianie ich opinii. Firma, która jest otwarta […]

Więcej

PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW – PRODUKCJA


Zakres Manuala zawiera opis modelowego „Programu Rozwiązywania Problemów”, którego celem jest rozwijanie w pracownikach produkcji umiejętności definiowania i dostrzegania problemów na stanowisku pracy, stworzenie procesu rozwiązywania drobnych problemów umykających w gąszczu codziennych zadań. Efektem funkcjonowania PRP jest formalna informacja o problemach (ze wszystkich dziedzin dotykających pracownika), plany działań w zakresie ich usuwania, a co za […]

Więcej

PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW – BIURO


Zakres Manuala zawiera opis modelowego „Programu Rozwiązywania Problemów”, którego celem jest rozwijanie w pracownikach biur i administracji umiejętności definiowania i dostrzegania problemów na stanowisku pracy, stworzenie procesu rozwiązywania drobnych problemów umykających w gąszczu codziennych zadań. Efektem funkcjonowania PRP jest formalna informacja o problemach (ze wszystkich dziedzin dotykających pracownika), plany działań w zakresie ich usuwania, a […]

Więcej

POSTĘPOWANIE Z NIEZGODNOŚCIĄ


Manual opisuję model „Procesu  Postępowania z niezgodnością” który ma na celu rozwijanie w pracownikach umiejętności definiowania i dostrzegania niezgodności w całym procesie wytwórczym oraz nauczenia pracowników kontroli międzyoperacyjnej. Jakość surowca, produktu czy komponentu do produkcji jest szczególnie istotna z punktu widzenia kosztów wytwarzania. W przypadku gdy sam pracownik potrafi kontrolować jakość w procesie istnieje dużo mniejsze […]

Więcej

GRA LEAN MANAGEMENT – FABRYKA SKOMPLIKOWANYCH URZĄDZEŃ®


Gra służy przede wszystkim przygotowaniu pracowników do wdrożenia Lean Management. Znajduje zastosowanie zarówno dla grup managerskich jak i operacyjnych. Prezentuje w sposób usystematyzowany kroki wdrożenia Lean Management i jego narzędzi do przedsiębiorstwa, wskazując rolę pracowników w procesie doskonalenia. Gra może mieć zastosowanie w środowisku produkcyjnym dowolnej branży. Dostępna również w wersji współpracy z poddostawcą magazynowym.

Więcej

GRA LEAN MANAGEMENT – BATERIADA®


Gra BATERIADA jest skutecznym narzędziem, które nie tylko prezentuje narzędzia Lean Manufacturing, ale także przedstawia mechanizmy ich wdrażania.W grze dużą rolę odgrywają różne czasy realizacji zamówień dla poszczególnych wyrobów, co umożliwia zaprezentowanie istotnej roli planowania w toku realizacji zamówień. Gra także odzwierciedla techniki Wizualnego Zarządzania Wynikami oraz zasady prowadzenia akcji Kaizen. Gra ma zastosowanie w środowisku produkcyjnym.

Więcej

Przejdź do archiwum Następna strona