• Nowe rozwiązania IT – nasza znajomość procesów operacyjnych w przedsiębiorstwach pozwala nam wspierać klientów w przedefiniowaniu procesów oraz ustaleniu wymagań na potrzeby wdrożenia rozwiązań ERP i CMMS.
  • Doskonalenie istniejących rozwiązań IT – współpracujemy z dostawcami rozwiązań IT w celu zdefiniowania wymagań do zmian w oprogramowaniu. Nasze szczególne doświadczenie dotyczy m.in. procesów logistycznych (obsługa klienta, zaopatrzenie) i planistycznych, a także rozliczania produkcji.