GRA KAIZEN – LEAN KOPARKA®

Mechanizmy ciągłego doskonalenia, a także zasady wizualnego zarządzania wynikami pomagają zachęcić do wdrażania ich w życie, poprzez samodzielne uczestnictwo w kreowaniu zmian zgodnie z zasadami kaizen.

To prosta gra, którą można wykorzystać do szkoleń wewnętrznych zapoznających pracowników z koncepcją lean management.

Grę LEAN KOPARKA można samodzielnie rozwinąć merytorycznie o wprowadzenie części poświęconej standaryzacji pracy, TWI, SMED, kanbana materiałowego i in.

Gra ma zastosowanie w środowisku produkcyjnym. 

Zapytaj

Opis gry Opis gry

Stopień trudności: prosta

Ilość rund: 3 – 5

Cel: Gra symuluje proces wytwórczy koparek jednego typu i mechanizmy jego doskonalenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi lean. Można ją uruchomić w opcji konkurencyjnych zespołów lub wręcz przeciwnie, wykorzystać do wskazania wartości płynących z benchmarkingu procesów.

Uczestnicy: zadaniem dla graczy jest osiągnięcie zdefiniowanego przez nich wyniku ilościowo-jakościowego nie mniejszego niż zadany przez prowadzącego. Gracze organizują samodzielnie swoją „firmę” na bazie przedstawionego procesu technologicznego. Następnie, w toku gry, doskonalą swoje przedsiębiorstwo wykorzystując wizualne zarządzanie wynikami w postaci: tablicy spływu, tablicy Wyników, wykresu Yamazumi, tablicy ciągłego doskonalenia oraz 10 zasad kaizen.

Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe

Liczba graczy: 4 - 9 osób
Czas trwania: 4 – 8 godzin - zależnie od przyjętego scenariusza
Zawartość zestawu:

 • Wyposażenie
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Formularze
 • Prezentacja gry PPT wraz z podstawowym materiałem merytorycznym dotyczącym narzędzi
 • Materiały zużywające się – w wersji elektronicznej

Narzędzia Narzędzia

 • Wizualne zarządzanie wynikami
 • One Pice Flow
 • Muda, Muri, Mura
 • 5S
 • Ciągłe doskonalenie

Opcje zakupu Opcje zakupu

 • Warsztat z grą symulacyjną (1 dzień)*
 • Zakup gry symulacyjnej wraz z instruktażem**
 • LeanQ Team prowadzi również szkolenia otwarte i zamknięte z wykorzystaniem gry bez opcji jej zakupu
 • Gra LEAN KOPARKA® jest własnością LeanQ Team. Użytkowanie, kopiowanie i dystrybuowanie Gry LEAN KOPARKA® bez uzyskania licencji od LeanQ Team będzie traktowane jako naruszenie praw własności oraz praw autorskich LeanQ Team.

*   stali Klienci LeanQ Team otrzymują rabat

** szkolenie instruktażowe dotyczy 2 trenerów klienta, którzy posiadają kwalifikacje trenerskie i wiedzę z zakresu lean management