GRA KAIZEN – POTWORNE SŁONECZKA®

Doskonalenie nigdy nie ma końca. Mechanizmy ciągłego doskonalenia, a także zasady wizualnego zarządzania wynikami pomagają zachęcić do wdrażania ich w życie, poprzez poprawę wyników.

Grę POTWORNE SŁONECZKA można samodzielnie rozwinąć o wprowadzenie części merytorycznej poświęconej  One Piece Flow, Kanbana, 5S i standaryzacji pracy.

Gra ma zastosowanie w środowisku produkcyjnym. Można stosować również w środowisku biurowym.

Zapytaj

Opis gry Opis gry

Stopień trudności: średni

Ilość rund: 3 – 5

Cel: symuluje proces wytwórczy potwornych słoneczek. Można ją uruchomić w opcji konkurencyjnych zespołów lub wręcz przeciwnie, wykorzystać do wskazania wartości płynących z benchmarkingu procesów.

Uczestnicy: zadaniem dla graczy jest osiągnięcie zdefiniowanego przez nich wyniku ilościowo-jakościowego nie mniejszego niż zadany przez prowadzącego. Gracze organizują samodzielnie swoją „firmę” , a następnie w toku gry doskonalą ją bazując na Tablicy Wyników oraz zidentyfikowanych problemów czy wąskich gardeł procesu produkcyjnego.

 

Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe

Liczba graczy: 4 -12 osób + obserwatorzy
Czas trwania: 3–8 godzin - zależnie od przyjętego scenariusza
Zawartość zestawu:

 • Wyposażenie
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Formularze
 • Prezentacja gry PPT
 • Materiały zużywające się – w wersji elektronicznej

Narzędzia Narzędzia

 • Ciągłe doskonalenie
 • Wizualne zarządzanie wynikami
 • One Pice Flow
 • Standaryzacja

Opcje zakupu Opcje zakupu

 • Warsztat z grą symulacyjną (1 dzień) – 4 600 zł*
 • Zakup gry symulacyjnej wraz z instruktażem – 5 300 zł**
 • LeanQ Team prowadzi również szkolenia otwarte i zamknięte z wykorzystaniem gry bez opcji jej zakupu
 • Gra POTWORNE SŁONECZKA® jest własnością LeanQ Team. Użytkowanie, kopiowanie i dystrybuowanie Gry POTWORNE SŁONECZKA® bez uzyskania licencji od LeanQ Team będzie traktowane jako naruszenie praw własności oraz praw autorskich LeanQ Team.

*   stali Klienci LeanQ Team otrzymują rabat

** cena dotyczy max. Instruktażu 2 trenerów klienta , którzy posiadają kwalifikacje trenerskie i wiedzę z zakresu lean management