GRA KANBAN – BLOCK INC®

Kanban (system ssący) to narzędzie  zbilansowania przepływów z zamówieniami Klienta.

Heijunka to narzędzie planistyczne skutkujące zmniejszeniem zapasów.

Oba systemy pozwalają zoptymalizować poziom zapasów i stworzyć mechanizm ciągłego doskonalenia w procesach produkcji. Gra Block Inc. wykorzystując proces produkcyjny, o równoległych przebiegach z ograniczeniami w postaci przezbrojeń, symuluje wszystkie te elementy.

Gra ma zastosowanie w środowisku produkcyjnym.

Zapytaj

Opis gry Opis gry

Stopień trudności: średnia

Ilość rund: 3

Cel: przedstawienie zasad funkcjonowania i wdrażania systemu ssącego oraz jego elementów. Zapoznanie uczestników z efektami jakie daje zastosowanie systemu Kanban.

Zasady gry: W symulacji wykorzystano wielowątkowy proces produkcyjny z jednym przezbrajającym się stanowiskiem. Stanowisko to umożliwia analizę elastyczności procesu oraz zaobserwowanie wpływu czasu przezbrojeń na poziom zapasu. Uczestnicy wdrażając zmiany, w oparciu o wyniki logistyczno-finansowe, obserwują efekty wdrożenia systemu ssącego w organizacji.

Role w grze: Klient, Dostawca, Planista, Logistyk, Produkcja.

 

Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe

Liczba graczy: 7 – 15 osób
Czas trwania: 4 – 8 godzin - zależnie od przyjętego scenariusza
Zawartość zestawu:

 • Karty
 • Wyposażenie
 • Instrukcje
 • Formularze
 • Prezentacja PPT
 • Materiały zużywające się – w wersji elektronicznej

Narzędzia Narzędzia

 • SMED
 • Kanban
 • Heijunka
 • Planowanie produkcji
 • Zarządzanie zapasami
 • Kaizen
 • PVM

Opcje zakupu Opcje zakupu

 • Warsztat z grą symulacyjną (1 dzień/ 2 dni)*
 • Zakup gry symulacyjnej wraz z instruktażem**
 • LeanQ Team prowadzi również szkolenia otwarte i zamknięte z wykorzystaniem gry bez opcji jej zakupu
 • Gra BLOCK INC® jest własnością LeanQ Team. Użytkowanie, kopiowanie i dystrybuowanie Gry BLOCK INC® bez uzyskania licencji od LeanQ Team będzie traktowane jako naruszenie praw własności oraz praw autorskich LeanQ Team.

*   stali Klienci LeanQ Team otrzymują rabat

** szkolenie instruktażowe dotyczy 2 trenerów klienta, którzy posiadają kwalifikacje trenerskie i wiedzę z zakresu lean management