GRA STANDARYZACJA – KATAPULTY

Zmienność czasu i jakości realizacji zadań na stanowiskach pracy jest problemem wymagającym rozwiązania przy udziale pracowników. To oni są w stanie zmonitorować czynniki wpływające na zmienność procesu i jego wynik jakościowy, a dodatkowym ich atutem jest fakt, że to właśnie pracownicy stale obserwują proces.

KATAPULTY pozwalają przygotować pracowników do współpracy w procesie eliminacji zmienności stanowiska pracy.

Gra może mieć zastosowanie w środowisku produkcyjnym i biurowym.

 

Zapytaj

Opis gry Opis gry

Stopień trudności: prosta

Ilość rund: 2

Cel: gra symuluje analizę zmienności procesu w zakresie czasu i jakości oraz mechanizm poszukiwania standardów pracy, budowę standardów pracy oraz podstawy instruktażu stanowiskowego. Uczestnicy gry uświadamiają sobie rolę, jaką odgrywają w procesie budowania standardów, poznają narzędzia standaryzacji i wpływ standardów na czas i jakość instruktażu stanowiskowego

Zasady gry: praca odbywa się w grupach czteroosobowych, których zadaniem jest ustalenie docelowych parametrów pracy urządzenia – katapulty, w taki sposób aby dowolny uczestnik gry mógł osiągnąć taki sam rezultat z zadanym czasie. Dodatkowym wymaganiem jest czas szkolenia „nowego pracownika”, który nie może przekroczyć 2 minut.

 

 

Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe

Liczba graczy: 4–12 osób
Czas trwania: 4 godziny
Zawartość zestawu:

 • Wyposażenie
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Formularze
 • Prezentacja gry PPT
 • Materiały zużywające się – w wersji elektronicznej

Narzędzia Narzędzia

 • Standaryzacja pracy
 • Six Sigma
 • Poka Yoke

Opcje zakupu Opcje zakupu

 • Warsztat z grą symulacyjną (1 dzień) – 4 600 zł netto*
 • Zakup gry symulacyjnej wraz z instruktażem – 7 900 zł netto**
 • LeanQ Team prowadzi również szkolenia otwarte i zamknięte z wykorzystaniem gry bez opcji jej zakupu

*   stali Klienci LeanQ Team otrzymują rabat

** cena dotyczy max. Instruktażu 2 trenerów klienta , którzy posiadają kwalifikacje trenerskie i wiedzę z zakresu lean management