PLANOWANIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH

PLANOWANIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH

Kompetencje – formalny zakres uprawnień, umiejętności wymaganych na określonym stanowisku przez danego pracownika.

Matryca kompetencji – narzędzie do analizy kompetencji pracowników, wykorzystywane do planowania ścieżki rozwoju i harmonogramowania szkoleń.

Struktura organizacyjna – zbiór elementów danego systemu (pojedynczych stanowisk pracy, komórek i jednostek organizacyjnych) oraz powiązań między nimi. Powiązania te są zwane więziami organizacyjnymi.
Zakres podręcznika (manuala) zawiera zagadnienia dotyczące:

 • Planowanie rozwoju kwalifikacji
 • Identyfikacja kompetencji
 • Ocena kompetencji
 • Tworzenie struktury organizacyjnej (klasyfikowanie funkcji)
 • Planowanie potrzeb szkoleniowych
 • Zarządzanie i planowanie standardowej obsady
 • Zasady szkoleń stanowiskowych
 • Kwalifikowanie pracowników
 • System wynagrodzeń
 • System motywacyjny
 • Mierniki dla systemu.

  Przykłady załączników:
 • Mapy procesów
 • Przykłady kart stanowiskowych
 • Ankieta oceny kompetencji
 • Plan szkoleń w tym przykłady kart i rejestrów egzaminów
 • Przykład matrycy umiejętności
 • Karta kwalifikacji
 • Karty oceny