POSTĘPOWANIE Z NIEZGODNOŚCIĄ

POSTĘPOWANIE Z NIEZGODNOŚCIĄ

Manual opisuję model „Procesu  Postępowania z niezgodnością” który ma na celu rozwijanie w pracownikach umiejętności definiowania i dostrzegania niezgodności w całym procesie wytwórczym oraz nauczenia pracowników kontroli międzyoperacyjnej. Jakość surowca, produktu czy komponentu do produkcji jest szczególnie istotna z punktu widzenia kosztów wytwarzania. W przypadku gdy sam pracownik potrafi kontrolować jakość w procesie istnieje dużo mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. Także jego wczesna wykrywalność jest duża większa.

Projekt postępowania z niezgodnością w początkowej fazie wdrożenia umożliwia rozwinięcie w operatorach umiejętności dostrzegania niezgodności w całym procesie wytwórczym. Z drugiej strony PZN wymusza skuteczność rozwiązywania problemów związanych z niezgodnością przez kadrę managerską, co skutecznie zachęca operatorów do jej identyfikacji.