STANDARYZACJA PRACY

STANDARYZACJA PRACY

Manual Standaryzacji to podręcznik wdrożeniowy przeprowadzający czytelnika przez proces implementacji standaryzacji w firmie.

Standaryzacja pracy –  służy ujednoliceniu metod i czasów realizacji zadań na stanowiskach (tak byłyby one wykonywane zawsze w taki sam sposób, w takim samym czasie, o takiej samej jakości) tj.:

 • realizacja operacji
 • realizacja przezbrojeń
 • realizacja konserwacji
 • organizacji pracy w gnieździe/linii
 • przydziału zadań i liczby osób w zależności od taktu klienta (tylko dot. gniazd)
 • składowanie materiału
 • częstotliwość i sposób dostaw materiałów/półwyrobów/wyrobów gotowych

 

W zakres Manuala Standaryzacji wchodzą:

 • tworzenie standardów pracy wraz ze wzorami kart standaryzacji
 • wytyczne do tworzenia kart standaryzacji
 • system standaryzacji
 • szkolenie i kwalifikowanie pracowników w zakresie utrzymania standardów pracy- egzaminy stanowiskowe i walidacyjne
 • zasady wprowadzania nowych standardów i aktualizacja standardów pracy
 • system motywacyjny i planowanie rozwoju pracowników
 • audytowanie systemu standaryzacji
 • mierniki dla standaryzacji

Do Manula Standaryzacji dołączono pomocnicze piliki m.in. przykładowe karty standaryzacji dla stanowiska, konserwacji, przezbrojenia, kontroli, przepływów, arkusz pomiaru czasów dla operacji, karta audytowa wdrożenia standaryzacji i wiele innych niezbędnych przy wdrożeniu, gotowych do użycia arkuszy.

 

Zawartość pakietu Manual Standaryzacji:

 • podręcznik wdrożeniowy standaryzacji (w formie papierowej i na CD)
 • płyta CD z gotowymi do wykorzystania plikami