Partnerzy w europie i w Polsce

Misją, istniejącej od 2008 roku, sieci jest wsparcie rozwoju strategii biznesowej, potencjału zespołów i procesów w celu osiągnięcia przez naszych Klientów przewagi konkurencyjnej, doskonałości operacyjnej i trwałych rezultatów wdrażanych działań.

Ponad 120 doświadczonych ekspertów naszej Sieci prowadzą działalność doradczą na terenie Polski, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czech, Niemiec, Szwajcarii, Austrii oraz Francji. Nasze projekty prowadzimy na wszystkich kontynentach.

O sieci Sustainable Performance Improvement Network

 • Naszą Sieć tworzą firmy:  FBE Słowacja, FBE Czechy, LeanQ Team Polska, Quaternaire Francja, Actio Hiszpania, Actio Portugalia;
  U2 Niemcy; U2 Szwajcaria, U2 Austria.
 • Skumulowany obrót roczny to 13+ mln euro.
 • Zatrudnienie łącznie 120+ pracowników zaangażowanych jednocześnie w 600+ projektów
 • Nasze referencje i wieloletnie doświadczenie buduje ponad 4 000 Klientów – firmy różnej wielkości, prowadzące działalność lokalną oraz międzynarodową, o różnych profilach działalności: przemysł, usługi i administracja publiczna.

 

Mocne strony partnerstwa międzynarodowego

 • Wspólna, międzynarodowa strategia rozwoju dla Klienta
 • Lokalne oddziaływanie bez barier językowych i kulturowych
 • Jednakowe podejście do pracy – pasjonaci ukierunkowani na rolę oraz motywację człowieka w procesie zmian
 • Transferowalne doświadczenie pomiędzy partnerami – sprawdzone standardy pracy i ich ciągły rozwój
 • Szeroki wachlarz zunifikowanych narzędzi i metod

Gwarancja doświadczenia i wiedzy opartej na najlepszej międzynarodowej praktyce.

Sieć ułatwia również wymianę specjalistycznej wiedzy pomiędzy naszymi managerami i konsultantami poprzez cykliczne spotkania i szkolenia wewnątrz Sieci.

Dzięki temu gwarantujemy naszym Klientom doświadczenie i wiedzę opartą na najlepszej międzynarodowej praktyce.

Wypracowana przez SPIN koncepcja współpracy między konsultantami poszczególnych krajów i unifikacja metodologii działania, umożliwia realizację projektów w wielu międzynarodowych lokalizacjach jednocześnie. Mówimy językiem tych, których kształtujemy, rozumiemy ich kulturę i   podejście do zmian likwidując bariery kulturowe i językowe.

W Polsce współpracujemy z firmami lokalnymi, których oferta uzupełnia nasze działania. Pracując razem jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksowe usługi. Wspólne doświadczenia gwarantują spójność i synergię działań, jakość i rzetelność wszystkich usługodawców, a także usprawniają naszemu Klientowi zarządzanie kompleksowym projektem.