Home / Trener / Anna Worsztynowicz


Anna Worsztynowicz

  • szkolenia i warsztaty z obszaru psychologii rozwoju osobistego i personingu
  • doświadczenie zawodowe i doradcze  m.in.  w produkcji, usługach, edukacji i zdrowiu
  • specjalizuje się w diagnozie i rozwoju „miękkich” kompetencji (kompetencji społecznych) m.in. efektywna komunikacja, budowanie relacji, udzielanie informacji zwrotnych, asertywność; personing indywidualny, grupowy i zespołowy
  • w ciągu ostatnich lat person, psycholog, wykładowca akademicki i menadżer kierunku: psychologia w biznesie na wyższej uczelni
  • autorka publikacji z obszaru psychologii i personingu; posiada międzynarodowe certyfikaty Erickson Professional Coach (Erickson College International) oraz Associate Certified Coach (ICF)
  • Certyfikowany Trener i Partner FRIS®