Anna Worsztynowicz | LeanQTeam

Home / Trener / Anna Worsztynowicz


Anna Worsztynowicz

  • kilka tysięcy godzin wykładów i warsztatów z zakresu psychologii, psychologii w biznesie i coachingu; ponad 1500 godzin w relacji „jeden na jeden” jako coach i trener FRIS®, w tym ponad 500 godzin indywidualnej pracy z kadrą menedżerską w projektach LeanQ Team
  • doświadczenie w pracy psychologa i coacha menedżerów, CEO, członków zarządów oraz właścicieli firm z branż produkcyjnych, usługowych, edukacyjnych, związanych ze zdrowiem.
  • specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji osobistych i społecznych menedżerów oraz efektywnej współpracy zespołów zarządzających
  • w ciągu ostatnich 25 lat m.in. psycholog praktyk, PhD, wykładowca akademicki na kilku uczelniach wyższych, menedżer kierunku Psychologia w biznesie w WSB Gdańsk, trener umiejętności psychospołecznych i mentor coach
  • autorka publikacji z tematyki psychologii i coachingu; posiada międzynarodowe certyfikaty Erickson Professional Coach (Erickson College International) oraz Associate Certified Coach (ICF) oraz certyfikat Europejskiej Szkoły Trenerów Grupy SET
  • Certyfikowany Trener i Partner FRIS®