Home / Trener / Tomasz Kuś


Tomasz Kuś

  • doświadczenie: warsztaty i projekty wdrożeniowe z zakresu TPM/ LM; w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją; wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień, Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych oraz Menedżer Lean
  • specjalizacje: optymalizacja i doskonalenie procesów, realizacja projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw
  • metody i narzędzia: Lean Logistics, Lean Manufacturing, Value Stream Mapping, 5S, Standaryzacja Pracy, SMED, One-Piece-Flow, Kaizen, Wizualne Zarządzanie Wynikami (VPM), TWI, TPM
  • branże: m.in.  w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym