Berker

Berker

Współpraca z LeanQ Team podczas realizacji szkoleń, zarówno otwartych jak i warsztatów zamkniętych, przebiegała w sposób sprawny, merytoryczny i terminowy.
Warsztaty zamknięte były dopasowane do naszych potrzeb jak i wymagań naszych pracowników.
W związku z powyższym, rekomendujemy firmę LeanQ Team jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.

Robert Kędzierski
Production Manager
Berker