Konsultanci LeanQ Team wsparli nas w przygotowaniu sesji szkoleniowych i warsztatowych, co wymagało trafnej identyfikacji potrzeb uczestników. Dzięki temu osiągnięte zostały planowane przez nas rezultaty. Podkreślić należy nie tylko wysoki poziom merytoryczny realizowanych zajęć, ale również elastyczne podejście do organizacji sesji. Firma LeanQ Team wykazała się bardzo dobrym poziomem merytorycznym i organizacyjnym.