Warsztaty przeprowadzone w fabryce, pomagają zrozumieć/zobaczyć na żywo, jak narzędzie TWI można „uszyć” na swoje potrzeby. Osoby uczestniczące w szkoleniu mogły wcielić się w rolę nowozatrudnionego pracownika, poczuć w sposób praktyczny na czym polega nauka w szkółce Dojo oraz metoda cyklu Kolba. Dużą wartością szkolenia na terenie fabryki jest właśnie ta praktyka, poznanie roli trenera/instruktora, czyli osób, które na co dzień pracują tymi narzędziami, a podczas szkolenia mogą podzielić się tym doświadczeniem z osobami czy firmami, które są na początku znajomości z TWI.