Decyzja o wprowadzeniu do firmy koncepcji zarządzania LEAN jest bez wątpienia jedną z najlepszych strategicznych decyzji podjętych w ostatnich latach. Umożliwiło to nam bardziej otwartą komunikację wewnątrz zespołów, potrafimy szybciej reagować na problemy wdrażając działania doskonalące oraz wypracowaliśmy umiejętność efektywnej komunikacji pomiędzy zespołami. Kolejnym naturalnym etapem są działania doskonalące kadrę menedżerską rozpoczęte od badania FRIS. Ich celem jest doskonalenie współpracy pomiędzy kadrą zarządzającą w oparciu o indywidualne predyspozycje i talenty każdego z managerów.