Jestem koordynatorem systemów zarządzania jakością, nie zarządzam ludźmi, ale procesami. Podczas warsztatu nauczyłam się pracy ze sobą, zrozumieniem problemów wynikających z naszych przyzwyczajeń, naleciałości czy specyfiki pracy. Praca z ludźmi, którzy nie podlegają bezpośrednio jest o tyle trudniejsza, że tylko argumentując wspólny cel wynikający z podejmowanych działań można osiągnąć sukces.