Przygotowanie merytoryczne trenerów, styl komunikacji oraz umiejętności przekazywania wiedzy zostały wysoko ocenione przez uczestników warsztatów i sesji szkoleniowych. Na uwagę również zasługuje przyjazna atmosfera, w jakiej odbywała się nasza współpraca.