Audyt | LeanQTeam

Audyt operacyjny

Co to jest?

Audyt jest niezależną diagnozą, której wynikiem jest ustalenie działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych lub budżetowych przedsiębiorstwa.
Audyt może dotyczyć także wybranych aspektów działalności firmy czy wdrożonych lecz nieefektywnie działających rozwiązań.
Dzięki naszemu doświadczeniu na różnych stanowiskach, realizacji wdrożeń w wielu branżach i z firmami o różnorodnych potrzebach, nasze audyty dają możliwość benchmarkingu z najlepszymi w branży.

Cel audytu

Celem audytu jest wskazanie kierunku oraz uzgodnienie zakresu mapy drogowej zmian służącej osiągnięciu celów przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Dla tych, którzy stoją przed wyzwaniem znaczących zmian, nowej strategii czy ambitnego budżetu. Dla tych, którzy chcącą podjąć decyzje oparte na danych i faktach oraz zaplanować najbardziej efektywną ścieżkę osiągnięcia celów firmy.

Zakres audytu

Audyt swoim zakresem obejmuje ocenę stanu obecnego wybranych obszarów oraz wytyczne do ich doskonalenia (szacowany potencjał, możliwe kierunki działań, narzędzia doskonalenia).


Przebieg audytu

PRZYGOTOWANIE KLIENTA DO AUDYTU

Wspólnie ustalamy jak przygotować się do audytu, by dostosować jego przebieg do potrzeb i możliwości obu stron.

WIZYTA NR 1 KONSULTANTA LEANQ TEAM

Obserwujemy procesy i prowadzimy wywiady, w celu postawienia wstępnej diagnozy audytowanych obszarów (1-2 dni).

KONSULTACJE ON-LINE

Weryfikujemy wstępną diagnozę poprzez analizę danych i dodatkowe wywiady uzupełniające (ok. 10 dni).

WIZYTA NR 2 KONSULTANTA LEANQ TEAM

Przedstawiamy i omawiamy wyniki audytu by mieć pewność, że nasz raport jest zrozumiały oraz by odpowiedzieć na pojawiąjące się pytania (ok. 4 godz.).

PRZEKAZANIE RAPORTU KLIENTOWI

Przekazujemy raport wraz z załącznikami, które pozwalają prześledzić sposób wykonanych analiz.


Nasza aktywność edukacyjna

Konferencje

Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
Więcej

Seminaria

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
Więcej

Studia podyplomowe

Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
Więcej

Edukacja młodzieży

LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
Więcej

Książki i publikacje

Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
Więcej