Rozwój Liderów | LeanQTeam

Rozwój Liderów

Co to jest?

Program Rozwoju Liderów to cykl warsztatów szkoleniowych podczas, których liderzy zespołów rozwijają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem. Nie tylko w obszarze budowania relacji z podwładnymi, przełożonymi i reprezentantami działów wspierających, ale również konkretnych rozwiązań wspierających pracę lidera w obszarze wizualnego zarządzania wynikami, standaryzacji pracy, zarządzania rozwojem kompetencji zespołu.

Cel Programu Rozwoju Liderów

Celem programu rozwoju liderów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności, zachęcenie do działań wdrożeniowych i ich weryfikacja w praktyce pracy lidera. Istotą programu jest wdrożenie konkretnych zmian w obszarze działania lidera i jego zespołu.

Dla kogo?

Program jest skierowany do liderów zespołów produkcyjnych (brygadzistów, kierowników zmian) lub liderów zespołów usługowych, którzy przewodzą zespołom operacyjnym. Dla przedsiębiorstw, które widzą potrzebę zmian w zakresie postaw i odpowiedzialności liderów. Dla tych firm, którym zależy na realnym wzmocnieniu roli lidera i wyposażenia go w niezbędne na tym stanowisku umiejętności

Zakres programu

Zakres programu koncentruje się na umiejętnościach miękkich i twardych. Obejmuje zagadnienia dostosowane do potrzeb zespołu, dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem programu dokonujemy diagnozy potrzeb rozwojowych liderów, a także wizji lokalnej pozwalającej sprawdzić środowisko pracy lidera i jego wyposażenie w niezbędne rozwiązania organizacyjne. Punktem wyjścia dla budowy programu jest nasza Szkoła Lidera Produkcji.

W programie koncentrujemy się na obszarach: „Ja lider – mój autorytet, moja rola i wartości”,Moje codzienne zarządzanie i nasze cele”, „Moja komunikacja z zespołem”, „Dostrzegam problemy i doskonalę moje procesy”, „Przeprowadzam mój zespół przez zmiany”, „Rozwijam kompetencje mojego zespołu i standaryzuję pracę”


Przebieg Programu Rozwoju Liderów

DIAGNOZA POTRZEB

Wspólnie analizujemy wyzwania i potrzeby by zaprojektować program dostosowany do potrzeb, możliwości i gotowości przedsiębiorstwa na zmiany

BUDOWA PLANU DZIAŁANIA

We współpracy z zespołem HR oraz przełożonymi liderów uzgadniamy proces rozwoju liderów i ich działań wdrożeniowych oraz wsparcia jakie zapewnią przełożeni w toku programu

PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU

Wspólnie z przełożonymi przedstawiamy liderom program i ich oczekiwane wyniki

REALIZACJA PROGRAMU

Zmieniamy sposób działania i środowisko pracy liderów

SYSTEMATYCZNE PRZEGLĄDY WYNIKÓW

Wspieramy liderów w doskonaleniu metod pracy poprzez shadow coaching i doskonalenie metod pracy

Autorski Program Rozwoju Liderów wspierany jest badaniem FRIS®

LeanQ Team będąc Partnerem FRIS® posiada licencję na sprzedaż raportów i wzbogacenie swojej oferty szkoleniowej, coachingowej oraz doradczej o elementy FRIS®.

Co to jest FRIS®?

FRIS® to narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, dostarczające wiedzy o sobie, a Liderom i Managerom wiedzy o potencjale zespołu. Jest narzędziem, które doskonale sprawdza się w przy budowaniu i zarządzaniu zespołami, doskonaleniu relacji partnerskich, a także zwiększaniu efektywności obsługi Klientów firmy.

FRIS® jest pierwszym polskim narzędziem wspierającym Liderów i Managerów przygotowanym na podstawie badań Polaków, dzięki czemu trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania w bliskich nam realiach.

Diagnoza Stylu FRIS® daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

FRIS® jest intuicyjny, prosty i spójny. W bardzo zrozumiały sposób wyjaśnia jak pracownicy podejmują decyzje i rozwiązują problemy. Dzięki temu każdy jest w stanie zapamiętać swój logotyp – Styl Myślenia i Działania, a to z kolei umożliwia praktyczne stosowanie tej wiedzy w komunikacji z innymi i budowaniu relacji.Opinie naszych klientów


Nasza aktywność edukacyjna

Konferencje

Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
Więcej

Seminaria

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
Więcej

Studia podyplomowe

Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
Więcej

Edukacja młodzieży

LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
Więcej

Książki i publikacje

Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
Więcej