Rozwój Managerów | LeanQTeam

Rozwój Managerów

Co to jest?

Unikalny autorski Program Rozwoju Managerów przetestowany w praktyce w oparciu o ponad 500 godzin coachingowych i rozwojowych w formie indywidualnej pracy z menedżerami średniego i wyższego szczebla, w firmach będących klientami LeanQ Team w procesach transformacji. Program Rozwoju Managerów składa się z indywidualnych sesji z psychologiem biznesu, ukierunkowanych na rozwój kompetencji osobistych i społecznych menedżerów oraz jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb uczestnika. Dostępna forma realizacji spotkań również on-line może być dodatkowym ułatwieniem

Cel programu rozwoju managerów

Celem Programu Rozwoju Managerów jest trwała poprawa skuteczności w działaniu i pewności siebie w roli menedżera zarządzającego zespołami.

Koncepcja  wywodzi się z założenia popartego wynikami badań – skuteczne zarządzanie innymi wymaga przede wszystkim świadomej pracy nad sobą. Chcesz zarządzać innymi, naucz się zarządzać sobą. To kluczowy cel Program Rozwoju Managerów. Cele szczegółowe zależą od uczestnika i wyzwań z którymi się mierzy w swojej pracy zawodowej.

Dla kogo?

Program  Rozwoju Managerów jest skierowany do menedżerów średniego i wyższego szczebla, CEO, członków zarządów oraz właścicieli firm, którzy zarządzają zespołami.

Sprawdziliśmy, że Program Rozwoju Managerów jest skuteczny i pomocny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych menedżerów.


Przebieg programu rozwoju managerów

KONTRAKT

Ustalamy zasady współpracy i wstępnie definiujemy cele rozwojowe menedżera (1 h).

DIAGNOZA POTENCJAŁU

W oparciu o testy diagnostyczne i narzędzia autodiagnozy określamy mocne strony menedżera i wyzwania, z którymi się mierzy czyli obszary rozwojowe menedżera. Następnie doprecyzowujemy cele rozwojowe (2 h).

SESJE ROZWOJOWE

Podczas kolejnych sesji pracujemy nad realizacją celów menedżera. Korzystamy z rzetelnej wiedzy psychologicznej, sprawdzonych metod i narzędzi rozwojowych, próbek obserwacji menedżera podczas jego pracy oraz profesjonalnych sesji informacji zwrotnych (8 h).

ZADANIA WDROŻENIOWE

Pod koniec każdej sesji ustalamy zakres pracy/działania do samodzielnego wykonania przez menedżera do następnego spotkania.

PODSUMOWANIE

Dokonujemy przeglądu całości i podsumowania osiągnięć menedżera i definiujemy kolejne cele rozwojowe na przyszłość (1 h).

Dodatkowe propozycje

Diagnoza potencjału menedżera

Autorski projekt oparty o FRIS, obserwację podczas sesji, zadanie wdrożeniowe między spotkaniami oraz profesjonalny feedback pod kątem możliwości wykorzystania potencjału FRIS w roli menedżera oraz możliwych wyzwań i zagrożeń wynikających dla menedżera z jego logotypu FRIS.

Program rozwojowy dla zespołów zarządzających

Autorski program wsparcia efektywnej komunikacji i współpracy w zespole.

Etapy: FRIS dla każdego członka, zespołowy warsztat rozwojowy, pisemne rekomendacje odnośnie zasad dalszej współpracy zespołu w oparciu o obserwację podczas warsztatu, kolejny warsztat rozwojowy po jakimś czasie; opcjonalnie dodatki – rozwiązywanie konfliktu w zespole (jeśli taki realnie ma miejsce); wsparcie w rekrutacji nowego członka do zespołu (jeśli jest taka potrzeba).


Na jakie potrzeby klientów odpowiadamy?

 • Zbyt niska marżowość / Zbyt wysokie koszty
 • Opóźnienia w dostawach / Zbyt długi czas realizacji zleceń
 • Zaburzona płynność finansowa / Zbyt wysokie zapasy
 • Ograniczone moce wytwórcze/ Nieefektywnie wykorzystany park maszynowy
 • Nieskuteczni liderzy / Słabo zaangażowani pracownicy
 • Niestabilne procesy / Rotacja pracowników / Długie czasy wdrożenia nowych pracowników
 • Ponadnormatywne zużycia materiałów
 • Problemy z jakością realizowanej pracy

Masz wyzwanie i potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą


  Nasza aktywność edukacyjna

  Konferencje

  Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
  Więcej

  Seminaria

  Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
  Więcej

  Studia podyplomowe

  Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
  Więcej

  Edukacja młodzieży

  LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
  Więcej

  Książki i publikacje

  Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
  Więcej