Rozwój Managerów | LeanQTeam

Rozwój Managerów

Co to jest?

Unikalny autorski Program Rozwoju Managerów przetestowany w praktyce w oparciu o ponad 500 godzin coachingowych i rozwojowych w formie indywidualnej pracy z managerami średniego i wyższego szczebla, w firmach będących klientami LeanQ Team w procesach transformacji. Program Rozwoju Managerów składa się z indywidualnych sesji z psychologiem biznesu, ukierunkowanych na rozwój kompetencji osobistych i społecznych managerów oraz jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb uczestnika. Dostępna forma realizacji spotkań również on-line może być dodatkowym ułatwieniem.

Cel Programu Rozwoju Managerów

Celem Programu Rozwoju Managerów jest trwała poprawa skuteczności w działaniu i pewności siebie w roli managera zarządzającego zespołami.

Koncepcja  wywodzi się z założenia popartego wynikami badań – skuteczne zarządzanie innymi wymaga przede wszystkim świadomej pracy nad sobą. Chcesz zarządzać innymi, naucz się zarządzać sobą. To kluczowy cel Program Rozwoju Managerów. Cele szczegółowe zależą od uczestnika i wyzwań z którymi się mierzy w swojej pracy zawodowej.

Dla kogo?

Program Rozwoju Managerów jest skierowany do managerów średniego i wyższego szczebla, CEO, członków zarządów oraz właścicieli firm, którzy zarządzają zespołami.

Sprawdziliśmy, że Program Rozwoju Managerów jest skuteczny i pomocny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych managerów.


Przebieg Programu Rozwoju Managerów

KONTRAKT

Ustalamy zasady współpracy i wstępnie definiujemy cele rozwojowe managera (1 h).

DIAGNOZA POTENCJAŁU

W oparciu o testy diagnostyczne i narzędzia autodiagnozy określamy mocne strony managera i wyzwania, z którymi się mierzy czyli obszary rozwojowe managera. Następnie doprecyzowujemy cele rozwojowe (2 h).

SESJE ROZWOJOWE

Podczas kolejnych sesji pracujemy nad realizacją celów managera. Korzystamy z rzetelnej wiedzy psychologicznej, sprawdzonych metod i narzędzi rozwojowych, próbek obserwacji managera podczas jego pracy oraz profesjonalnych sesji informacji zwrotnych (8 h).

ZADANIA WDROŻENIOWE

Pod koniec każdej sesji ustalamy zakres pracy/działania do samodzielnego wykonania przez managera do następnego spotkania.

PODSUMOWANIE

Dokonujemy przeglądu całości i podsumowania osiągnięć managera i definiujemy kolejne cele rozwojowe na przyszłość (1 h).

Dodatkowe propozycje

Diagnoza Potencjału Managera

Autorski projekt oparty o Metodologię FRIS®, obserwację podczas sesji, zadanie wdrożeniowe między spotkaniami oraz profesjonalny feedback udzielany przez doświadczonego Certyfikowanego Trenera FRIS®. Uczestnik otrzymuje swój Indywidualny Raport FRIS®.

Celem programu jest diagnoza indywidualnego potencjału FRIS® managera, przygotowanie go do wykorzystywania swojego potencjału w skutecznym zarządzaniu oraz do radzenia sobie z wyzwaniami.

Projekt jest skierowany do wszystkich osób zarządzających pracownikami: managerów średniego i wyższego szczebla, CEO, członków zarządów oraz właścicieli firm.

Program Rozwojowy dla Zespołów Zarządzających

Autorski program wsparcia efektywnej komunikacji i współpracy w zespole, którego celem jest usprawnienie, poprawa integracji i spójności zespołu, dostarczenie członkom zespołu wiedzy i wskazówek na temat sposobów podniesienia jego efektywności. Integralnym elementem programu jest dostarczenie informacji na temat tego, w jaki sposób członkowie zespołu określają swoje cele, zdobywają i interpretują informacje, dokonują wyboru i podejmują decyzje, włączają innych we własne działania oraz działają w obliczu problemów.

Program Rozwojowy dla Zespołów Zarządzających skierowany jest do członków zarządów firm oraz zespołów managerskich, którzy otrzymują indywidualną Diagnozę FRIS® oraz Raport FRIS® dla zespołu wraz z omówieniem.

LeanQ Team będąc Partnerem FRIS® posiada licencję na sprzedaż raportów i wzbogacenie swojej oferty szkoleniowej, coachingowej oraz doradczej o elementy FRIS®.

Co to jest FRIS®?

FRIS® to narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, dostarczające wiedzy o sobie, a Liderom i Managerom wiedzy o potencjale zespołu. Jest narzędziem, które doskonale sprawdza się w przy budowaniu i zarządzaniu zespołami, doskonaleniu relacji partnerskich, a także zwiększaniu efektywności obsługi Klientów firmy.

FRIS® jest pierwszym polskim narzędziem wspierającym Liderów i Managerów przygotowanym na podstawie badań Polaków, dzięki czemu trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania w bliskich nam realiach.

Diagnoza Stylu FRIS® daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

FRIS® jest intuicyjny, prosty i spójny. W bardzo zrozumiały sposób wyjaśnia jak pracownicy podejmują decyzje i rozwiązują problemy. Dzięki temu każdy jest w stanie zapamiętać swój logotyp – Styl Myślenia i Działania, a to z kolei umożliwia praktyczne stosowanie tej wiedzy w komunikacji z innymi i budowaniu relacji.Opinie naszych klientów


Na jakie potrzeby klientów odpowiadamy?

  • Zbyt niska marżowość / Zbyt wysokie koszty
  • Opóźnienia w dostawach / Zbyt długi czas realizacji zleceń
  • Zaburzona płynność finansowa / Zbyt wysokie zapasy
  • Ograniczone moce wytwórcze/ Nieefektywnie wykorzystany park maszynowy
  • Nieskuteczni liderzy / Słabo zaangażowani pracownicy
  • Niestabilne procesy / Rotacja pracowników / Długie czasy wdrożenia nowych pracowników
  • Ponadnormatywne zużycia materiałów
  • Problemy z jakością realizowanej pracy

Nasza aktywność edukacyjna

Konferencje

Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
Więcej

Seminaria

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
Więcej

Studia podyplomowe

Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
Więcej

Edukacja młodzieży

LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
Więcej

Książki i publikacje

Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
Więcej