Doświadczenia ostatnich tygodni zmieniły obraz tego, w jaki sposób działamy, dostarczamy wartość do klienta. w jaki sposób dbamy o satysfakcję naszych pracowników. Czas próby obarczył jedne organizacje problemami z płynnością finansową, a innym ofiarował kłopot bogactwa w postaci dużych wzrostów zapotrzebowania na ich produkty czy usługi.

Niezależnie od tego jak wygląda w firmie scenariusz kryzysowy – upadają właśnie bastiony wypracowanych standardów zarządzania, burzone są rutyny i nawyki pracowników, ewolucji ulegają systemy komunikacji i współpracy. A zakresy obowiązków i standardy bezpieczeństwa pracy są aktualizowane szybciej niż nasza zdolność do ich udokumentowania.

Do tego dochodzi jeszcze wiele obostrzeń prawnych, które musimy wdrożyć od ręki. A najlepiej jeszcze wczoraj, zanim kolejny akt prawny ujrzy światło dzienne. Jednym słowem – pożar! Na który nie byliśmy przygotowani, połączony z wyzwaniami, których jeszcze nie rozumiemy.

Jednak co istotne – nikt nie da mam czasu na długoterminowe analizy i działanie według często mocno zbiurokratyzowanych procedur, które świetnie sprawdzały się w czasach rozwoju.

W okresie chaosu nadszedł czas zmian. I nie chodzi tu o rewolucję we wszystkich naszych działaniach, lecz o umiejętność zwinnego i szybkiego dostosowania się do nowych warunków biznesowych oraz stworzenia mechanizmów rozwiązywania problemów, które wspierają nasze procesy. Sytuacja ku wprowadzeniu zmian z jednej strony jest wysoce niesprzyjająca, jednak z drugiej – czy stać nas na to, żeby nie wykorzystać tej szansy? 

Czy istnieje lepsza okazja niż teraz na przezwyciężenie wszystkich barier budowy kultury trwałej zmiany?

Moje doświadczenie biznesowe przekonuje mnie, że to ten moment! Co jednak ważne – ludzie potrzebują systemowego wsparcia, które pozwoli przekuć ich wysiłki w tworzenie działających rozwiązań, reagując przy tym ciągle na zmieniające się potrzeby klientów.

Z odpowiedzią na powyższe wyzwania przychodzi ScrumLean – metoda łącząca najlepsze cechy praktyk Agile i Lean. Scrum, to narzędzie wywodzące się ze środowiska IT, pozwalająca na zwinną realizację projektów w rozproszonych środowiskach lub przy współpracy między działami. Sprawdzające się w warunkach zmienności potrzeb i wymagań klienta, w której główny nacisk położony jest na systematyczne dostarczanie wartości do klienta. Lean – jako filozofia ciągłego doskonalenia – w tym duecie odpowiedzialny jest przede wszystkim za efektywne dostarczenie tej wartości w najprostszy możliwy sposób: poprzez ciągłe usprawnianie procesu (identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa), angażując przy tym pracowników w realizowane działania doskonalące.

ScrumLean pozwala zarządzać projektami i działaniami w organizacji zwinnie i elastycznie, jednocześnie zapewniając monitoring osiąganych rezultatów i stabilne tempo pracy. Cechą charakterystyczną ScrumLean jest to, że jest prosty i skalowalny oraz wykorzystuje narzędzia wizualizacji do przedstawienia przepływu przez proces.

Co jest szczególnie istotne obecnie? Może być wdrożony „od ręki” jako element wizualnego zarządzania wynikami. Również jako narzędzie wspomagające szybkie rozwiązywanie problemów w firmie czy też do monitorowania postępu niezbędnych zmian, koniecznych ze względu na obecne „turbulencje”. Co ważne, jego prostota i łatwość obsługi spotyka się z akceptacją pracowników wszystkich szczebli organizacji.      

Kluczem do sukcesu ScrumLean jest częsta weryfikacja statusu zaplanowanych działań oraz refleksja odnośnie tego co udało, a czego nie udało się osiągnąć w założonym zaplanowanym czasie

Jakiego rodzaju problemy możemy rozwiązywać za pomocą ScrumLean w czasach kryzysu? 

Spektrum zastosowania jest bardzo szerokie, począwszy od zmiany ustawienia stanowisk pracy i odległości pomiędzy pracownikami, poprzez opracowanie i wdrożenie bezpiecznego miejsca pracy na czas ograniczeń, a na mapie drogowej naprawy łańcuchów logistycznych skończywszy.

Co jest jego ogromną zaletą? Wszystkie działania związane z realizacją postępów można sprowadzić do działań on-line, wykorzystując proste zdalne, narzędzia zarzadzania projektami. W wirtualnych pokojach znajdują się areny naszych zmagań, sukcesów i porażek. Jesteśmy więc nowymi gladiatorami walczącymi o sprawną i szybką realizację naszych działań i projektów, która odbywa się codziennie wobec nowych przeciwności i wyzwań.

Gdzie ScrumLean® znajdzie obecnie zastosowanie?

W każdym środowisku biznesowym (Produkcja, Usługi, Logistyka, IT, Administracja), w którym wymagana jest szybka: realizacja zadań, wizualizacja postępów oraz reakcja na odchylenia/opóźnienia czy też zaistniałe problemy.

ZOBACZ TEŻ

Szkolenie ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi

Szkolenie ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi – ONLINE