-->

Mapowanie łańcucha dostaw, czyli jak integrować procesy

Moduł w ramach Akademii Lean dla Logistyków dotyczący metod optymalizacji łańcucha dostaw. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami do projektowania, budowy strategii rozwoju i doskonalenia struktur łańcucha dostaw.

Lean w logistyce – zarządzanie łańcuchem dostaw

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników technik identyfikacji potencjału, mechanizmów monitorowania oraz narzędzi doskonalenia łańcucha dostaw. Sesja oparta jest na autorskiej grze symulacyjnej Lean Supply Chain®, przedstawiającej problematykę łańcucha dostaw, obejmującą dostawców i ich procesy, zaopatrzenie, fabrykę, planowanie, obsługę klienta oraz centra dystrybucyjne.