-->

Elastyczne zarządzanie zapasami – ONLINE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat zarządzania zapasami i ich dostępnością. Uczestnicy dowiedzą się, jak określić taki poziom zapasów, który pozwoli na spełnienie potrzeb, a jednocześnie uwolni niepotrzebnie zamrożoną w magazynach gotówkę.

Organizacja pracy magazynu. Lean w magazynie

Szkolenie, przeprowadzone na bazie gry symulacyjnej, pozwala na omówienie głównych problemów występujących w procesach magazynowych, wpływu innych działów na niestabilność tych procesów, jak i technik radzenia sobie z tymi przeszkodami.

Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów

Celem szkolenia jest przekazanie najlepszych praktyk codziennej pracy działu zaopatrzenia, które służą optymalizacji wyników całego przedsiębiorstwa. Teorię uzupełniliśmy solidną dawką praktyki, byś wyszedł ze szkolenia z przekonaniem, że nie tylko wiesz więcej, ale też jesteś przygotowany do udoskonalania codziennej pracy.

Wskaźnik OEE – jak mierzyć i interpretować?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami pomiaru i podwyższania efektywności procesów, w których dużą rolę odgrywają maszyny oraz zastosowanie wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) do procesu ciągłego doskonalenia. Szkolenie oparte na pierwszej w Europie grze symulacyjnej „TPM”!