-->

5S – eliminacja marnotrawstwa – ONLINE

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom skutecznego sposobu mobilizowania i angażowania pracowników w działania zwiększające produktywność bez konieczności wysokich nakładów finansowych. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną praktycznie przygotowani do samodzielnych szybkich akcji doskonalących…

Wizualne Zarządzanie Wynikami – ONLINE

Celem szkolenia jest pokazanie, że Wizualne Zarządzanie Wynikami w czasach kryzysu zyskuje dodatkową wartość. To wyjaśniają różne odmiany słowa SZYBKO. Tak więc dzięki Daily Management każdy zainteresowany ma SZYBKI dostęp do wyników. Każdy, kto ma wpływ na wyniki, SZYBKO widzi efekty i może SZYBKO zareagować na odstępstwa. A efekty udoskonaleń mogą być SZYBKIE. I właśnie w czasach kryzysu musimy SZYBKO reagować na SZYBKO zmieniającą się rzeczywistość. A to daje nam metoda efektywnego angażowania pracowników poprzez spotkania – również on-line’owe – przy wizualnych tablicach.

Matryca kompetencji – ONLINE

Celem szkolenia jest zapoznanie managerów z możliwościami, jakie daje matryca kompetencji oraz zasadami projektowania i skutecznego jej wdrożenia, zgodnego z potrzebami firmy. Potrzebami, które w czasach kryzysu wymagają dużej elastyczności, a małej tolerancji i akceptacji popełnianych błędów.

WHY LEAN? – ONLINE

Celem szkolenia jest stworzenie wstępnej, grupowej deklaracji DLACZEGO w odniesieniu do naszego zaangażowania w LEAN Management. Dzięki poznaniu metody praktycznego dochodzenia do naszego WHY łatwo będziesz w stanie dostosować wypracowaną deklarację do specyfiki Twojej Firmy.

Eliminacja dysfunkcji pracy zespołowej – ONLINE

Celem szkolenia jest zdobycie przez jej uczestników umiejętności wypracowania w swoich przedsiębiorstwach lub zespołach systemu wartości oraz identyfikacji i eliminacji dysfunkcji pracy zespołowej w oparciu o koncepcję P. Lencioniego.

Improvement Kata – ONLINE

Celem szkolenia jest pokazanie czym jest Improvement i Coaching Kata oraz wypracowanie listy warunków, które muszą być stworzone, by standard Toyoty mógł stać się także standardem w naszej firmie. Dlatego w toku szkolenia skorzystamy z interaktywnego ćwiczenia, podczas którego będziemy trenować kata doskonalenia. Poruszymy takie zagadnienia jak: managerskie przekonania, ograniczające wdrożenie Improvement Kata, 5 dysfunkcji pracy zespołowej P.Lencioniego.

HOSHIN KANRI – realizacja strategii przez kaskadowanie celów – ONLINE

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego i sprawdzonego podejścia do systemowego planowania, działania oraz reagowania, poprzez rozwinięcie strategii na wszystkie poziomy organizacji, w sposób angażujący pracowników wokół wspólnych celów firmy. Hoshin Kanri to stan, w którym wszyscy wiedzą, w jaki sposób ich codzienna praca oraz realizacja celów indywidualnych i zespołowych, przyczynia się do realizacji strategii firmy i osiągnięcia założonych rezultatów.

Program Pomysłów Pracowniczych – ONLINE

Celem szkolenia jest nie tylko pokazanie zasad tworzenia programów sugestii pracowniczych, ale też wskazanie na bariery i błędy, które mogą sprawić, że firmowy program nie spełni pokładanych w nim oczekiwań.

Metody rozwiązywania problemów – ONLINE

Jeżeli ciągle walczysz z problemami, które już  kiedyś rozwiązywałeś, to znaczy, że Twoje dotychczasowe działania były nieskuteczne! Metody, którymi się posługiwałeś nie dały trwałych rezultatów?