-->

PFMEA – metoda redukcji kosztów złej jakości – ONLINE

W czasach kryzysu jednym z kluczowych warunków przetrwania firmy staje się radykalne zminimalizowanie kosztów związanych z błędami jakościowymi. Menedżerowie poszukują skutecznego i sprawdzonego sposobu redukcji ryzyka popełnienia błędu już na wstępnym etapie projektowania procesu technologicznego.

Mapowanie procesów produkcyjnych – ONLINE

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat mapowania procesów, diagnozy potencjału oraz identyfikacji problemów, jako tych elementów w procesie, przez które nie możemy osiągnąć założonych celów już dzisiaj. Pozwoli to także na określenie szczegółowego planu doskonalenia dla rozwoju procesów, zespołów i systemu zarządzania – związanych z realizacją zlecenia klienta.

Wskaźnik OEE – ONLINE

W obecnym kryzysowym okresie oprócz zakładów, które wstrzymały produkcję, mamy firmy produkujące znacznie więcej (np. na potrzeby przeciwdziałania pandemii) oraz te, które musiały ograniczyć produkcję.

Standaryzacja pracy i rozwój pracowników metodą TWI – ONLINE

Celem szkolenia jest nauczenie Liderów zarządzania liczbą posiadanych kompetencji przez pracowników w podległym zespole oraz poznanie najbardziej skutecznego sposobu wdrożenia pracownika do wykonywania nowej pracy, aby zachować najwyższą jakość, najwyższe tempo pracy od początku jej nauki z zachowaniem bezpieczeństwa fizycznego, urządzeń i danych. Szkolenie przeznaczone dla firm produkcyjnych i usługowych.

TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego

Warsztat dotyczący technik zarządzania zasobami technicznymi w organizacji, oparty na grze symulacyjnej TPM – „Wyścig z czasem”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami pomiaru i podwyższania efektywności procesów, w których dużą rolę odgrywają maszyny

Minimalna partia produkcyjna

Podzielimy się wiedzą i ponad 10 – letnim doświadczeniem zarówno produkcyjno-logistycznym jak i finansowym, pokazując jak przełożyć teorię definiowania minimalnej partii produkcyjnej na praktykę Twojego przedsiębiorstwa.

Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych metod i narzędzi pozwalających zwiększać efektywność i dostępność technicznego wyposażenia produkcji oraz rozwinięcie umiejętności ich zastosowania.

Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Szkolenie poświęcone metodom systematycznego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem parku maszynowego. Omówione zostaną metody i narzędzia doskonalenia procesów i rozwiązywania problemów. Przedstawione zostaną praktyczne metody zastosowania tych narzędzi.

Heijunka, czyli planowanie dla zaawansowanych

Celem naszego jednodniowego szkolenia Heijunka, czyli planowanie dla zaawansowanych jest wprowadzenie Was w świat Heijunki, byście mogli zweryfikować, czy ta zaawansowana forma planowania może mieć zastosowanie w Waszym przedsiębiorstwie. Zależy nam, byście pracując na konkretnych case study, mogli poznać w jaki sposób budować zrównoważone (poziomowane) harmonogramy dla różnych typów produkcji, a w konsekwencji ustalić, które z Waszych produktów dziś mogą być planowane metodą Heijunki, a nad którymi jeszcze należy popracować.