5S – eliminacja marnotrawstwa, czyli jak szybko poprawić efektywność procesów i produktywność pracy

„Każda chwila, która mogłaby być lepiej wykorzystana, jest stracona” Jean-Jacques Rousseau.

Zły to czas dla ludzi czynu. Izolacja, stagnacja, bezsilność… Ale zły czas może być też dobrym czasem. Od nas zależy, czy dni podarowane nam wbrew woli będą okresem frustracji, czy porą ostrzenia piły. Bo kiedy nadejdzie chwila odrabiania strat, to trzeba będzie działać mądrze, metodycznie i efektywnie. A wtedy świadomość wartości czasu może stać się skuteczną szczepionką na przyszłe wyzwania, wspierającym memento. Wygramy, jeśli będziemy mieć precyzyjny plan działania i kompetentnych ludzi gotowych do jego realizacji.

Do budowy takiego planu idealnie posłuży nam metoda 5S, która NIE oznacza „sześciuset smutnych sekund szorowania stanowiska”, ani też „szychta skończona, sprzątnę sobie i spływam!”.
Właściwie rozumiane i praktykowane 5S, to sprawdzony sposób poprawy wydajności procesów i produktywności pracowników, będącej wręcz nakazem chwili w obliczu problemu uszczuplonych składów osobowych. 5S to też skuteczne antidotum na dolegliwości pojawiające się w krytycznych punktach procesu. Poprawnie wdrożone może zwiększyć efektywność o co najmniej kilkanaście procent. A jeśli nasz zbiorowy wysiłek będziemy realizować konsekwentnie i w odpowiednio przygotowanym składzie, to procent ten stanie się – nomen omen – procentem składanym!

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom skutecznego sposobu mobilizowania i angażowania pracowników w działania zwiększające produktywność bez konieczności wysokich nakładów finansowych. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną praktycznie przygotowani do samodzielnych szybkich akcji doskonalących oraz warsztatów innowacyjnych, obniżających koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mocnym akcentem warsztatu będzie ukierunkowanie kreatywności zespołu na priorytetowe potrzeby firmy w sytuacji kryzysowej. W efekcie uczestnicy będą rozumieć gruntownie i wieloaspektowo pojęcie marnotrawstwa i jego kluczowego wpływu na produktywność pracy i efektywność

.


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu 5S (bezpieczeństwo, efektywność, ergonomia) mającą praktyczne i natychmiastowe zastosowanie w realiach kryzysu
 • Nabędziesz umiejętności samodzielnego przygotowania i realizacji warsztatów 5S skutkujących znaczną poprawą produktywności w krótkim czasie
 • Nauczysz się jak szybko i poprawnie identyfikować i skutecznie eliminować straty na stanowiskach pracy
 • Poznasz proste praktyczne narzędzia służące do analizy i modyfikacji procesu
 • Przećwiczysz projektowanie oraz testowanie rozwiązań
 • Dowiesz się, jak skutecznie i łatwo utrwalić wprowadzone usprawnienia i uzyskać trwałą podstawę do dalszego doskonalenia
 • Zrozumiesz czym warto się kierować w poszukiwaniu szybkich i trwałych rozwiązań
 • Nauczysz się budowania spójnej koncepcję 5S dla swojej organizacji
 • Poznasz praktyczną metodę mierzenia skuteczności wdrożenia (audyty kamishibai oraz muda walk)

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  • „Serce i dusza”, czyli od czego zacząć pozytywne zmiany?
  • „Szkiełko i oko”, czyli 5S jako narzędzie leżące u podstaw koncepcji lean.
  • „Co ja tutaj robię?”, czyli identyfikacja strat (Muda, Mura, Muri).
  • „Muda a la carte”, czyli klasyfikacja marnotrawstwa.
 • Warsztaty 5S:„Leanowiec…, jak się patrzy!” , czyli analiza procesu z dwóch perspektyw.
  • Jak wykryć, zmierzyć i opisać marnotrawstwo, czyli potrójny oręż łowcy strat.
  • „Mam trzy sita i nie zawaham się ich użyć!”, czyli wyłapujemy straty od makro do mikro.
  • „Nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie!”, czyli jak na nowo zaprojektować „bezstratne” procesy.
  • „Żeby mi to było ostatni raz!”. Metody i narzędzia trwałej eliminacji strat.
 • Mój ci on jest!”, czyli jak zapisać i upowszechnić usprawnienia.
  • Kamishibai dla zabieganych, czyli jak prosto i nieabsorbująco utrzymać standard.
  • „To co się da podziel na dwa” na Tablicy Ciągłego Doskonalenia, czyli SCRUM nie w weekend.
 • Vademecum: „Jak wdrożyć program 5S w Twojej firmie” – kilka rad na drogę:
  • Prezentacja korzyści i efektów wynikających z wdrożenia 5S
  • Praktyczne wskazówki do tego, jak skutecznie przeprowadzić warsztaty 5S
  • Na jakie problemy przy pierwszym wdrożeniu powinniśmy się przygotować?

Grupa docelowa

 • Kierownicy produkcji
 • Kierownicy zmiany
 • Brygadziści, Mistrzowie i Liderzy
 • Trenerzy wewnętrzni odpowiedzialni za szkolenia
 • Wewnętrzni instruktorzy pracy
 • Pracownicy Działów HR
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, dyskusja, wymiana doświadczeń, prezentacje wyników prac zespołów, zadania indywidualne, case-study, filmy.

Szkolenie jest częścią kursu Certyfikowany Specjalista Lean

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia
 • Formatki:
  • Arkusz Muda Walk
  • Arkusz pomiaru czasu
  • Diagram Spaghetti
  • Wzory kart Kamishibai
  • Przykładowy wzór Tablica Ciągłego Doskonalenia
 • Arkusz Muda Walk (wypracowane podczas szkolenia)
 • Arkusz pomiaru czasu (wypracowane podczas szkolenia)
 • Diagram Spaghetti (wypracowane podczas szkolenia)
 • Tablica Kamishibai (wypracowane podczas szkolenia)
 • Karty Kamishibai Tablica Ciągłego Doskonalenia (wypracowane podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 1200 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu