5S – eliminacja marnotrawstwa w praktyce

Jeśli uważasz, że 5S to sposób na utrzymanie czystości i porządku w Twojej firmie, to… się mylisz! Oznacza to też, że nasze szkolenie jest przeznaczone właśnie dla Ciebie!

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o tym, jak zaprojektować, skutecznie wdrożyć oraz utrzymać system 5S, który będzie dla Was narzędziem umożliwiającym poprawę organizacji pracy, usprawnienie przebiegu procesów (zarówno produkcyjnych, usługowych, jak i administracyjnych) oraz zwiększenie efektywności pracy.

Nasze piętnastoletnie doświadczenie wdrożeniowe w wielu branżach i ponad 600 przedsiębiorstwach prowadzi do wniosków, że to właśnie metoda 5S jest najskuteczniejszym narzędziem lean do doskonalenia kultury organizacyjnej. To właśnie poprawna identyfikacja marnotrawstwa (nieefektywności) w poszczególnych obszarach działań firmy oraz jego eliminacja daje największe korzyści wszystkim zaangażowanym.

Dla pracowników, pozbawiona zbędnych czynności praca, staje się łatwiejsza. A z punktu widzenia ich przełożonych wzrasta efektywność pracowników oraz wydajność poszczególnych procesów.

Z naszego doświadczenia wynika, że przeszkodą w osiąganiu powyższych korzyści są przede wszystkim:

 • brak wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikowania strat w procesach
 • brak umiejętności prostego i usystematyzowanego rozwiązywania problemów

Dlatego u podstaw naszego Programu 5S leżą (poza powszechnie znaną metodą) takie narzędzia lean management jak: Problem Solving, Scrum, Lean Leadership, Muda Walk czy Kamishibai, które połączyliśmy w jeden spójny program, służący skutecznej eliminacji strat przy zaangażowaniu „każdego grama inteligencji” (każdego pracownika!) w przedsiębiorstwie.


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu 5S (bezpieczeństwo, efektywność, ergonomia)
 • Nabędziesz umiejętności samodzielnego przygotowania i realizacji warsztatów 5S we własnej firmie
 • Dowiesz się jak zbudować spójną koncepcję 5S dla Twojej organizacji
 • Nauczysz się jak osiągnąć konsensus dotyczący programu 5S, co umożliwi Ci skuteczne jego wdrożenie
 • Zrozumiesz czym warto się kierować w poszukiwaniu rozwiązań i jak wspólne wartości ułatwiają pracę
 • Nauczysz się jak poprawnie identyfikować i skutecznie eliminować straty na stanowiskach pracy
 • Przećwiczysz projektowanie oraz testowanie rozwiązań
 • Nauczysz się standaryzacji wprowadzonych usprawnień
 • Dowiesz się i nauczysz w praktyce, jak mierzyć skuteczność Twojego wdrożenia (audyty kamishibai oraz muda walk)
 • Wprowadzisz skuteczną metodę ciągłego ich doskonalenia
 • Poznasz praktyczne zastosowanie rozwiązań 5S na przykładzie różnych branż
 • Dowiesz się czego należy unikać podczas wdrażania 5S
 • Wyznaczysz cele i miary w zakresie wdrażania 5S
 • Pogłębisz wiedzę na temat powiązania rozwiązań 5S z bezpieczeństwem i ergonomią pracy

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Lean jako droga ciągłego doskonalenia organizacji (filozofia zarządzania + efektywne procesy)
 • Wprowadzenie do 5S – narzędzia leżącego u podstaw koncepcji lean

Warsztaty 5S:

 • Gra symulacyjna prezentująca potrzeby eliminacji strat w procesach
 • Identyfikacja strat (Muda, Mura, Muri)
 • Klasyfikacja marnotrawstwa (7+1 strat)
 • Kroki wdrożeniowe 5S
 • Karty Muda jako narzędzie wspierające identyfikację strat na stanowisku pracy
 • Warsztaty Red Tag – pierwszy krok do eliminacji marnotrawstwa
 • Planowanie oraz nadzorowanie działań przy użyciu Tablicy Ciągłego Doskonalenia opartej o metodę Scrum
 • Monitorowanie efektów działań (audyt Kamishibai)

Jak wdrożyć program 5S w Twojej firmie:

 • Prezentacja korzyści i efektów wynikających z wdrożenia 5S
 • Praktyczne wskazówki do tego, jak skutecznie przeprowadzić warsztaty 5S, w tym: wybór obszaru pilotażowego, przygotowanie materiałów do warsztatu, wykorzystanie PRP, wykaz materiałów na warsztaty 5S i PRP
 • Na jakie problemy przy pierwszym wdrożeniu powinniśmy się przygotować?
 • Jak należy utrzymać system?

Propagowanie 5S

Grupa docelowa

 • Kierownicy produkcji
 • Kierownicy zmiany
 • Brygadziści, Mistrzowie i Liderzy
 • Trenerzy wewnętrzni odpowiedzialni za szkolenia
 • Wewnętrzni instruktorzy pracy
 • Pracownicy Działów HR
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • materiały wypracowane przez grupę szkoleniową, do praktycznego wykorzystania we własnej firmie, m.in.:karty kamishibai muda (ogólne – wzorzec do wydruku)
 • karty identyfikacji marnotrawstwa (opracowane dla przykładowych stanowisk pracy)
 • zbiór wartości zespołowych (do zarządzania programem na poziomie zespołów 5S)
 • wzór tablicy ciągłego doskonalenia (oparta na metodzie Scrum) wraz z metodą systematycznej pracy nad zaplanowanymi działaniami
 • kalendarz audytów kamishibai do monitorowania skuteczności wdrożenia 5S
 • podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Zainteresowany? Zapisz się na szkolenie  Inne nasze szkolenia otwarte

  Certyfikowane kursy i programy

  Certyfikowany Koordynator Lean

  19.10 – 21.12.2021 ONLINE
  Więcej

  Certyfikowany Planista Produkcji

  Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

  28-29.10.2021 Hotel Arkon Gdańsk
  Więcej

  Logistyka | Usługi | Produkcja

  ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi

  28-29.10.2021 Trójmiasto
  Więcej

  Logistyka | Usługi | Produkcja

  Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia

  18-19.11.2021 Trójmiasto
  Więcej

  Certyfikowany Planista Produkcji

  Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

  02-03.12.2021 Hotel Arkon Gdańsk
  Więcej

  Akademia Lean dla Managerów

  Wizualne Zarządzanie Wynikami

  14-15.12.2021 Warszawa
  Więcej

  Certyfikowany Planista Produkcji

  Certyfikowany Specjalista Lean

  18.01 – 16.03.2022 ONLINE
  Więcej

  Finansowanie szkoleń
  jest możliwe!

  Nie masz wystarczających środków na szkolenie, którym jesteś
  zainteresowany? Dowiedz się więcej o możliwościach finansowania

  Certyfikowany
  Koordynator Lean

  Przejdź na stronę dedykowaną kursowi „Certyfikowany Koordynator Lean”

  Certyfikowany
  Specjalista Lean

  Przejdź na stronę dedykowaną kursowi „Certyfikowany Specjalista Lean”


  Nasza oferta

  Zaplanuj zmianę

  Audyty

  Zrealizuj cele

  Projekty

  Lasting growth

  Transformacje

  Transformacje

  Zbuduj kompetencje

  Szkolenia

  Zbuduj kompetencje

  Kursy

  Zdobądź wiedzę

  Baza wiedzy