Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest przedstawienie Throughput Accounting, konceptu rachunkowości zarządczej, która zastosowana w pełni lub poprzez wykorzystanie jej elementów, umożliwia wszechstronne podejście do działań doskonalących, w obszarze produkcji i logistyki, a także sprzedaży oraz finansów. TA to podejście, które jednoczy wszystkie działy na wspólnym celu, będąc jednocześnie narzędziem prostym, mało pracochłonnym i jednoznacznym, pozwalającym na ocenę finansową także osobistych decyzji.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci być lepszym partnerem w rozmowie o finansach zarządczych, nauczy Cię jak szybko i sprawnie podejmować decyzje bez szkody dla innych działów i wyników firmy.


Korzyści ze szkolenia

 • Porównasz różne rachunki kosztów na rzeczywistym case study
 • Poznasz praktyczne, efektywne i sprawdzone podejścia do zarządzania kosztami wytworzenia
 • Poznasz narzędzia pozwalające rzetelnie ocenić wdrażane zmiany i ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności wykonania kalkulacji kosztów i analizy scenariuszy decyzyjnych
 • Poznasz główne kroki wdrożeniowe proponowanych rozwiązań
 • A jeśli jesteś kontrolerem finansowym, pozyskasz narzędzie komunikacji z managerami

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  • Cel przedsiębiorstwa, czy każdy manager jest jego świadomy?
  • Dlaczego warto zadbać o zyskowność?
  • Czy KPI (kluczowe wskaźniki operacyjne) pozwalają podejmować najlepsze możliwe decyzje?
  • Czy managerowi działu potrzebna jest rachunkowość zarządcza?
  • Cel rachunkowości zarządczej – kto, komu dostarcza danych i kto podejmuje decyzje?
  • Rachunek kosztów czy tylko TKW – co jest potrzebne managerom działów do podjęcia decyzji, która będzie zawsze skutkowała pozytywnym wynikiem?
 • Wyzwania i bariery w podejmowaniu decyzji managerskich
  • Porównanie decyzji finansowych i ich skutków wynikających z najbardziej popularnych metod kalkulacji kosztów wytworzenia – symulacja
  • Decyzje managerów różnych działów – czy popularnie stosowane metody wspierają podejmowanie najlepszych możliwych decyzji?
 • Wprowadzenie do Throughput accounting (TA)
  • Miary i wskaźniki w TA – jak i co liczyć?
  • Raporty finansowe w TA – czy 4 proste raporty pozwolą podejmować dobre decyzje?
  • Porównanie skutków decyzji z wykorzystaniem 3 rachunków kosztów
  • TA – rachunek kosztów czy zysków?
 • Czy mogę podjąć najlepszą możliwą decyzję, jeśli nie mam dostępu do kompletu danych? – wprowadzenie do narzędzia „grabki TA”
 • Symulacje 10 scenariuszy decyzyjnych w oparciu o metodę TA
  • Ocena portfela produktów
  • Ocena kontraktów z klientami
  • Zarządzanie zapasem
  • Inwestycje w maszyny
  • Ograniczenia po stronie kapitału obrotowego
  • Decyzje jakość vs. koszt zakupu
  • Zarządzanie minimalną partią produkcyjną
  • Zarządzanie strukturą łańcucha dostaw
  • Inne (pomysły uczestników)
 • Narzędzia Lean Management i ich wpływ na składowe przychodów i kosztów – jak wykorzystać „grabki” by właściwie wyliczyć potencjał finansowy z wdrażanych usprawnień
  • Analiza ryzyka finansowego wybranych narzędzi Lean oraz metody zapobiegania ryzykom dzięki analizie składowych wskaźnika ROI (P – przychód, TVC – koszty całkowicie zmienne, OE – nakłady operacyjne, I – zapasy)
 • Wdrożenie
  • Czy TA wypiera inne rachunki kosztów?
  • Czy istnieją ograniczenia prawne stosowania TA
  • Przygotowanie do wdrożenia
  • Czy bez pełnego wdrożenia TA też sobie poradzimy?
 • Podsumowanie

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy operacyjni
 • Managerowie produkcji
 • Managerowie logistyki
 • Managerowie sprzedaży
 • Managerowie finansów
 • Managerowie kontrolingu
 • Specjaliści działów finansowych i kontrolingowych

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, dyskusje, zadania w zespołach, case-study, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń. 

Uwaga! Uczestnicy podczas części szkolenia pracują na własnych komputerach

Prowadzący szkolenie

Arkadiusz Tałałaj

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management oraz Supply Chain Management (SCM)
 • doświadczenie zawodowe i doradcze w przemyśle m.in.  elektronicznym, motoryzacyjnym, mechanicznym, meblarskim, obróbki tworzyw sztucznych, branży wydawniczej i dystrybucyjnej
 • specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, optymalizacji procesów logistycznych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych i procesowych z wykorzystaniem narzędzi LM: Value Stream Mapping, 5S, Standaryzacja Pracy, One-Piece-Flow, MRP, Kanban
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw oraz efektywności produkcji; wcześniej m. in.  Master Planner, Kierownik Logistyki i Szef Produkcji
 • twórca projektów edukacyjnych Szkoła Planisty Produkcji oraz Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia; autor artykułów i publikacji z zakresu logistyki i łańcucha dostaw

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Raporty kalkulacji kosztów metodami tradycyjnymi i wg Throughput Accounting w wersji papierowej i elektronicznej
 • Arkusze analizy decyzji managerskich w wersji drukowanej i elektronicznej
 • Scenariusze decyzyjne i ich rozwiązania w wersji drukowanej i elektronicznej
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu “Akademia Lean dla Managerów, składającego się z czterech niezależnych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu