Elastyczne zarządzanie zapasami – ONLINE,

czyli jak szybko dostosować gospodarkę materiałową do zmian na rynku

Od dłuższego czasu w Polsce mówi się wiele o nowym podejściu do zarządzania biznesem. Według tej metodologii mamy być Agile czyli zwinni. Firmy masowo deklarowały, że takie właśnie są i potrafią się bardzo szybko dostosować do zmian na rynku. Skąd więc w ostatnich tygodniach problemy z dostępnością wielu produktów? Dlaczego jednych materiałów nie sposób kupić, podczas gdy inne zalegają w magazynach? Gdzie tkwi problem i czego nie uwzględniliśmy w naszych założeniach?

Sytuacja w naszym kraju postawiła nas przed nowymi wyzwaniami. Jak planować zapasy materiałów bez realnych prognoz? Co zrobić kiedy nie można w żaden sposób bazować na popycie historycznym? Jak zapewnić elastyczność w dostępie do materiałów, nie pogarszając kondycji finansowej firmy? W końcu: jak uwolnić jak najwięcej gotówki która pozwoli przetrwać ciężkie czasy nie ograniczając dostępności kluczowych pozycji?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat zarządzania zapasami i ich dostępnością. Uczestnicy dowiedzą się, jak określić taki poziom zapasów, który pozwoli na spełnienie potrzeb, a jednocześnie uwolni niepotrzebnie zamrożoną w magazynach gotówkę. Przekażemy wiedzę na temat tego, gdzie i które zapasy należy utrzymywać, a których możemy się pozbyć. Powiemy o tym, jak wyliczyć, które źródło zapasu jest najbardziej opłacalne, nie tylko ze względu na cenę, ale także koszty utrzymania zapasu, zamrożenia kapitału i transportu. Wspólnie z grupą zbudujemy mapę drogową, która przeprowadzi was przez proces reorganizacji zasad zarządzania zapasami, niezbędny w czasach kryzysu i w toku wychodzenia z niego.


Korzyści ze szkolenia

 • Nauczysz się gdzie i które zapasy warto utrzymywać.
 • Dowiesz się, jak określić najlepsze źródło pozyskania zapasów w sytuacji ograniczonej dostępności i gwałtownych zmian popytu.
 • Poznasz metody kalkulacji optymalnych poziomów zapasów dla różnych metod zarządzania
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania zapasem w sytuacji, gdzie nie można bazować na prognozach i doświadczeniach z przeszłości.
 • Wypracujesz plan reorganizacji zasad zarządzania zapasami, odpowiadający bieżącej sytuacji na rynku z uwzględnieniem interesów wszystkich działów i sytuacji finansowej firmy.
 • Pozyskasz wiedzę do podejmowania ekonomicznie decyzji w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
 • Zbudujesz strategie działań niezbędnych do podjęcia w czasach kryzysu
 • Nauczysz się określać docelowe potrzeby finansowe przedsiębiorstwa w obszarze gospodarki materiałowej
 • Rozwiniesz umiejętność tworzenia nowego budżetu działu i określania realnych celów dla zespołu
 • Poznasz metody zarządzania postępem działań podczas reorganizacji pracy działu z wykorzystaniem podstawowych narzędzi ScrumLean

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Definiowanie wymagań dotyczących dostępności zapasów w odniesieniu do aktualnych wymagań klientów
 • Zarządzanie zapasem materiałów
  • Definicja potrzeb – analiza popytu
   • Grupowanie produktów dla opracowania strategii zarządzania zapasami: analizy abc, ABX, XYZ
   • Uwarunkowania determinujące utrzymanie zapasów: częstotliwość odnowienia i reakcja na zmianę
   • Budowa zapasu bezpieczeństwa i buforowego: odchylenia od wartości standardowych i planowany poziom obsługi
  • Definicja możliwości – analiza podaży
   • Optymalizacja warunków handlowych: parametry dostawi i ich wpływu na poziom zapasów
   • Dobór właściwej metody zarządzania zapasami z uwzględnieniem płynności finansowej i optymalizacji kosztów: MRP, ROP,
   • Kanban
   • Standaryzacja doboru metody do charakterystyki grupy indeksów
   • Wyznaczanie potencjału do doskonalenia i możliwości uwolnienia zasobów finansowych
  • Koszt utrzymania dostępności – optymalizacja kosztów a nie tylko ceny
   • Co poza ceną zakupu warto optymalizować i dlaczego: kategorie kosztów w gospodarce materiałowej
   • Wyznaczanie scenariusz optymalnego: kalkulacje wspomagające decyzje strategiczne i operacyjne
  • Przeniesienie koncepcji do systemu ERP: możliwości i ograniczenia
 • Skuteczna redukcja nadstanów:
  • Rozwiązania i procedury w ramach struktury firmy
  • Współpraca z dostawcami, dystrybutorami i klientami
 • Mapa drogowa dla szybkiej zmiany zasad zarządzania zapasami
  • Kto będzie mi potrzebny? Budowa zespołu wspierającego reorganizację gospodarki materiałowej.
  • Jak się przygotować? Określenia źródeł niezbędnych danych.
  • Od czego zacząć? Kluczowe działania i kolejność ich wdrażania.
  • Jak sprawić żeby to zadziałało? Koordynacja prac i kontrola zespołu przy pomocy narzędzi ScrumLean
  • Jak wspierać zespół? Dbanie o nastroje w zespole projektowym i wsparcie jego członków

Grupa docelowa

 • Kierownicy Logistyki
 • Kierownicy zaopatrzenia
 • Kupcy strategiczni
 • Kupcy operacyjni

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, dyskusja, wymiana doświadczeń, prezentacje wyników prac zespołów, zadania indywidualne, prezentacje uczestników.

Prowadzący szkolenie

Arkadiusz Tałałaj

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management oraz Supply Chain Management (SCM)
 • doświadczenie zawodowe i doradcze w przemyśle m.in.  elektronicznym, motoryzacyjnym, mechanicznym, meblarskim, obróbki tworzyw sztucznych, branży wydawniczej i dystrybucyjnej
 • specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, optymalizacji procesów logistycznych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych i procesowych z wykorzystaniem narzędzi LM: Value Stream Mapping, 5S, Standaryzacja Pracy, One-Piece-Flow, MRP, Kanban
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw oraz efektywności produkcji; wcześniej m. in.  Master Planner, Kierownik Logistyki i Szef Produkcji
 • twórca projektów edukacyjnych Szkoła Planisty Produkcji oraz Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia; autor artykułów i publikacji z zakresu logistyki i łańcucha dostaw

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania
 • Formularze i wzory do oceny potencjału optymalizacji zapasów
 • Wzór mapy drogowej doskonalenia procesów
 • Analiza abc/ABC/XYZ (wypracowane podczas szkolenia)
 • Zasady doboru metod zarządzania zapasami do parametrów dostaw i potrzeb organizacji (wypracowane podczas szkolenia)
 • Kalkulacja kosztów utrzymania dostępności materiałów (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowe kalkulacje optymalnego poziomu zapasów dla wybranych przykładów (wypracowane podczas szkolenia)
 • Opracowane parametry systemu ERP dla planowania w systemie MRP, Kanban i ROP (wypracowane podczas szkolenia)
 • Mapa drogowa reorganizacji procesów zarządzania zapasami (wypracowane podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 1200 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu