Heijunka, czyli planowanie dla zaawansowanych

Heijunka, czyli poziomowanie produkcji, wraz z narzędziami i metodami poprawy jakości takimi jak Just in time, Kaizen, oraz Jidoka, przyczyniła się do rozwoju systemu szczupłego wytwarzania, czyli Lean manufacturing. Koncepcja Heijunki została opracowana ponad 50 lat temu przez koncern Toyota dla przemysłu motoryzacyjnego. Metoda poziomowania produkcji jest obecnie najczęściej stosowana w przemyśle motoryzacyjnym, przetwórczym oraz spożywczym.

 • Ale czy wyłącznie w tych branżach możliwe jest zastosowanie Heijunki? Nie!
 • Czy musimy być producentem produktów masowych, by zastosować Heijunkę? Nie!
 • Czy każdy produkt można planować z wykorzystaniem Heijunki? I tak i nie.

Heijunka, to narzędzie planistyczne, którego kluczem jest praca na tzw. cykliczności zapotrzebowania. Heijunka pozwala efektywnie wykorzystać zdolności wytwórcze, pomimo zmienności zapotrzebowania, skrócić czas realizacji zamówienia i…znacznie zredukować zapasy materiałów. Heijunka jest również najskuteczniejszym narzędziem redukcji zapasów wyrobów gotowych.

Dlaczego Heijunka jest techniką planowania dla zaawansowanych?
Ponieważ, by ją wdrożyć musimy wcześniej wykonać kilka zadań planistycznych, które nie zawsze towarzyszą naszej codziennej praktyce. Są to produkcja w małych partiach, systematycznie analizowana cykliczność zapotrzebowania klienta na poszczególne produkty, wypracowane sekwencje przezbrojeń, zdefiniowany rytm przepływu dla poszczególnych produktów, zdefiniowane czasy realizacji zamówień dla poszczególnych grup produktów, opanowana zmienność zapotrzebowania poprzez współpracę z klientem i monitoring jego zachowań i kilka innych.

Celem naszego jednodniowego szkolenia Heijunka, czyli planowanie dla zaawansowanych jest wprowadzenie Was w świat Heijunki, byście mogli zweryfikować, czy ta zaawansowana forma planowania może mieć zastosowanie w Waszym przedsiębiorstwie. Zależy nam, byście pracując na konkretnych case study, mogli poznać w jaki sposób budować zrównoważone (poziomowane) harmonogramy dla różnych typów produkcji, a w konsekwencji ustalić, które z Waszych produktów dziś mogą być planowane metodą Heijunki, a nad którymi jeszcze należy popracować.


Korzyści ze szkolenia

 • dowiesz się, czym jest Heijunka i co stoi za jej istotą
 • poznasz mechanizmy rządzące Heijunką
 • stworzysz poziomowane harmonogramy dla 3 case study
 • obliczysz bufor Heijunki, by sprawdzić jak niskie mogą być Twoje zapasy
 • dowiesz się, jakie działania należy podjąć, by wdrożyć Heijunkę
 • będziesz wiedział, jakie kryteria musi spełnić Twój produkt, by planować go metodą Heijunki
 • dowiesz się jak łączyć Heijunkę z innymi metodami planowania produkcji
 • odkryjesz, w jaki sposób Heijunka wpływa na poziom zapasu materiałów
 • tworząc zrównoważony harmonogram produkcji, ułatwisz ustalanie czasu realizacji zamówień już na etapie obsługi klienta
 • wykorzystując Heijunkę wesprzesz osiąganie celów redukcji zapasów materiałów i wyrobów gotowych
 • planując zgodnie z zasadami Heijunki zwiększysz efektywność procesu wytwórczego i ustabilizujesz wykorzystanie mocy wytwórczych.
 • wdrażając Heijunkę przyczynisz się do poprawienia zyskowności i płynności finansowej Twojej firmy

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Heijunka – wprowadzenie
  • O co chodzi i z czym TO się je?
  • Jak TO działa?
  • Co leży u podstaw metody zrównoważonego planowania?
 • Case study 1 – produkcja na zapas
  • analiza zmienności zapotrzebowania
  • analiza odchyleń w zapotrzebowaniu
  • analiza cykliczności zapotrzebowania
  • kalkulacja bufora heijunki
  • budowa modelu zrównoważonego planowania przy produkcji na zapas
 • Case study 2 – produkcja pod zamówienie
  • analiza zmienności zapotrzebowania
  • analiza odchyleń w zapotrzebowaniu
  • analiza cykliczności zapotrzebowania
  • budowa modelu zrównoważonego planowania przy produkcji na zamówienie
 • Case study 3 – produkcja pod zamówienie i na zapas
  • budowa modelu zrównoważonego planowania przy produkcji na zamówienie i na zapas
  • Heijunka a zapasy materiałów
  • jak heijunka wpływa na zużycie materiałów
  • jak wykorzystać wpływ heijunki do redukcji zapasów materiałów
 • Heijunka – wdrożenie
  • warunki wdrożenia
  • sito Glanday’a i narzędzia lean jako wsparcie wdrożeniowe heijunki
  • kryteria sukcesu
 • Podsumowanie

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Joanna Czerska

Prezes Zarządu, Dyrektor Merytoryczny i Konsultant LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń oraz warsztatów z zakresu World Class Management (WCM)
 • doświadczenie doradcze w obszarze logistyki, usług oraz przemyśle m.in. meblarskim, spożywczym, farmaceutycznym, elektromechanicznym, motoryzacyjnym, chłodniczym, obróbki tworzyw sztucznych
 • specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu narzędzi Lean Management (LM) i Theory of Constraints (TOC), przede wszystkim w zakresie budowania wizji zmian oraz dążenia firm do doskonałości operacyjnej
 • w ciągu ostatnich 15 lat lider i konsultant kilkudziesięciu projektów w zakresie zarządzania produkcją i
  realizacją programów LM; wcześniej Dyrektor Produkcji oraz twórca programu Lean na PG
 • współtwórczyni międzynarodowej sieci firm wdrożeniowych SPINetwork, pomysłodawczyni programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej LeanEducation oraz  autorka książek m.in. „Doskonalenie strumienia wartości”,„Pozwól płynąć swojemu produktowi” i „Zarządzanie zapasami dla praktyków”

 

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.