Improvement Kata, czyli sposób na pracę lidera z zespołem nad osiągnięciem celu – ONLINE

Improvement Kata to standard Toyoty, wykorzystywany w nauce codziennych wzorców zachowań pracowników, mający na celu wdrożenie kultury ciągłego doskonalenia i wykorzystania naturalnej kreatywności pracowników do osiągania stawianych celów. Nauka ta realizowana jest przez przełożonych, poprzez zastosowanie określonego schematu zadawania pytań i stawiania wyzwań (coaching kata).

Improvement Kata i Coaching Kata są podstawą skutecznego wdrożenia Wizualnego Zarządzania Wynikami inaczej zwanego Daily Management.
Mechanizm Improvement i Coaching Kata wydaje się oczywisty, składa się bowiem z 4 prostych kroków i 5 pytań. .

Mechanizm ten wymaga jednak złamania kilku paradygmatów w myśleniu managerów oraz stworzenia warunków, które pozwolą na rozwój Improvement Kata w codziennej rutynie pracy pracowników.

Celem szkolenia jest pokazanie czym jest Improvement i Coaching Kata oraz wypracowanie listy warunków, które muszą być stworzone, by standard Toyoty mógł stać się także standardem w naszej firmie. Dlatego w toku szkolenia skorzystamy z interaktywnego ćwiczenia, podczas którego będziemy trenować kata doskonalenia.

Artykuły powiązane:

Z czym się je „Improvement Kata”?

.


Korzyści ze szkolenia

 • Staniesz się członkiem zespołu, w którym zagości praktyka Improvement Kata
 • Doświadczysz coaching kata na własnej skórze
 • Przećwiczysz pracę z wykorzystaniem coaching kata ze swoim zespołem
 • Złamiesz paradygmaty w myśleniu o osiąganiu celów i popełnianiu błędów
 • Będziesz gotowy do podjęcia decyzji o wdrożeniu Improvement Kata w Twoim zespole

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Improvement Kata i Coaching Kata
  • Czym jest Coaching i Improvment?
  • Na czym polega?
  • Czy Improvement Kata jest zamiennikiem dla tradycyjnego Lean?
  • Po co nam kultura ciągłego doskonalenia, czyli dokąd zmierzamy
 • Eksperymentujemy! Improvement Kata w praktyce zespołu
  • Jak przekazać zespołowi wizję celu i DLACZEGO ten cel jest ważny dla firmy i zespołu?
  • Czy nie zmieniając nic w procesie możesz liczyć na zmianę wyniku?
  • Gra symulująca doskonalenie procesu,
 • Coaching Kata
  • Jakie umiejętności powinni nabywać Liderzy skutecznych zespołów?
  • Jak zadawać dobre pytania by skutecznie wspierać rozwój zespołu?
 • Wyzwania z którymi mierzą się zespoły
  • Uwolnij się od ograniczeń – czyli czym jest 10 zasad Kaizen?
  • Skąd biorą się pomysły na wyzwania dla zespołów?
  • Nasze obecne praktyki osiągania celów, czyli gdzie jesteśmy dzisiaj?
  • Co chcemy sprawdzić? Czyli nasz najbliższy cel?
  • Opracowujemy system usprawniania.
  • Poznajemy najczęściej stosowane narzędzia Lean Management wspierające zmiany
 • Jak zacząć? Układamy plan wdrożenia

Grupa docelowa

 • Zespoły pracowników
 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy działów
 • Project menedżerowie
 • Pracownicy działu Lean
 • Właściciele firm

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne,  zadania indywidualne, dyskusje, ćwiczenia interaktywne

Prowadzący szkolenie

Dariusz Suchłabowicz

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów i wdrożeń z zakresu metod i narzędzi Lean Service, Lean Management oraz Leadership w obszarach usług wspólnych, serwisowych oraz obsługi klienta
 • project manager, lider oraz konsultant wdrożeń w projektach związanych z doskonaleniemi procesów sprzedażowych, usługowych, administracyjnych, standardów i jakości obsługi klientów, rozwoju strategii oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia – Menedżer Lean, Dyrektor Sprzedaży, Kierownik rozwoju i wsparcia sprzedaży oraz analiz rynkowych
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów usługowych, budowaniu i doskonaleniu strategii min. poprzez proces słuchania i badania głosu klienta oraz budowaniu kultury ciągłego doskonalenia
 • moje metody i narzędzia to min.: Value Stream Mapping, Makigami, Hoshin Kanri, Problem Solving, Kaizen, 5S, Standaryzacja Pracy, TWI, Wizualne zarządzanie wynikami, Improvement Kata

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • Karty refleksji Improvement Kata (plik PDF)

Cennik

Cena: 700 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu