Lean Service – jak doskonalić firmę usługową?

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie, na bazie naszej autorskiej gry symulacyjnej Architeka®, że koncepcja Lean zastosowana w szeroko pojmowanych usługach może przynosić zarówno korzyści finansowe jak i kreować postawy pracowników pożądane przez managerów. 

Usprawnienia Lean Office/Service skoncentrowane są na uważnym śledzeniu zmieniających się potrzeb klienta i dostosowywaniu procesów do tych potrzeb. Jak? Poprzez zaangażowanie pracowników w poszukiwanie marnotrawstwa, eliminację zbędnych procesów, redukcję złożoności obiegu dokumentów, rozwijanie elastyczności zasobów i wiele innych, o których dowiesz się na naszym szkoleniu. A wszystkie te działania w naturalny sposób zwiększają efektywność procesów i produktywność zespołów.

Data szkolenia

02-03.12.2021


Godziny szkolenia

czw. 9.00 – 17.00
pt. 8.00 – 16.00


Miejsce szkolenia

Trójmiasto


Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumiesz czym jest, a czym nie jest Lean Management w sferze usług
 • Zdobędziesz wiedzę na temat najczęściej wykorzystywanych narzędzi Lean Office/Service
 • Dowiesz się jak korzystać z narzędzi Lean Office/Service do usprawniania procesów usługowych
 • Dowiesz się, jak zastosować w praktyce narzędzia Lean Office/Service
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania Lean Management w środowisku usługowym
 • Poznasz możliwości i efekty, które można uzyskać poprzez wdrożenie Lean Office/Service

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do koncepcji Lean management w usługach
  • Czym jest, a czym nie jest Lean Management w usługach – dementujemy plotki i przekonania
  • Jak dostrzec strumień wartości w firmie usługowej?
  • Jak identyfikować i eliminować marnotrawstwa w sferze biurowej?
 • Głos klienta (Voice of the Customer)
  • Po co identyfikować głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego?
  • Czy Model Kano może być kluczem do sukcesu w usługach?
  • Jak poznać i zdefiniować standardy w relacjach międzyzespołowych?
 • Daily management/ Wizualne zarządzanie wynikami
  • Czy można dobrać wskaźniki w procesie komunikacji tak, by wspierały podejmowanie decyzji przez zespoły?
  • Jak zadbać o standardy komunikacji i rozmawiać o odstępstwach?
  • Jaką rolę mają odgrywają członkowie zespołów w codziennym zarządzaniu wynikami?

 • Zarządzanie przepływem – szybki przepływ wartości dla klienta
  • Jak obserwować proces, by wyłapywać wąskie gardła
  • Czy można balansować obciążenia z wykorzystaniem wykresu Yamazumi?
  • Jak monitorować prace w toku, by uniknąć nierównomiernie rozłożonych obciążeń?
 • Identyfikacja i eliminowanie marnotrawstwa
  • Od czego zacząć pozytywne zmiany, by 5S nie kojarzyło się ze „sprzątaniem”?
  • Jak zanalizować procesy, by wykryć, zmierzyć i opisać straty?
  • Czy można zaprojektować na nowo „bezstratne” procesy?
 • Elastyczność zasobów ludzkich i szybkie wdrożenia do nowej pracy i nowych standardów
  • Jak patrzeć na proces, by właściwie zidentyfikować potrzebne kompetencje?
  • Czy można stworzyć prostą dokumentację standaryzującą pracę, by była wykonana szybko i bez błędów?
  • Jak efektywnie kierować zespołem i procesem ciągłego doskonalenia?

Grupa docelowa

 • Szefowie i managerowie firm usługowych
 • Managerowie i specjaliści zespołów świadczących usługi dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Managerowie Lean
 • Liderzy i koordynatorzy Lean
 • Pracownicy zespołów ds. zapewnienia jakości i zarządzania procesami
 • Osoby zajmujące się procesami usługowymi, administracyjnymi i biurowymi,
 • Pracownicy firm produkcyjnych, administracji rządowej i samorządowej, a także biur i firm usługowych (SSC, BPO, i in.)
 • Każdy, kto chce zrozumieć, na czym polega istota koncepcji Lean Management w odniesieniu do procesów usługowych

Forma szkolenia

Gra symulacyjna – Architeka®, wykład, prezentacja multimedialna, autotesty, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Łukasz Serafinowski

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management, Business Excellence i budowy kultury Lean w organizacjach z wykorzystaniem gier symulacyjnych
 • specjalizuje się we wspieraniu projektów transformacji procesów; projektowaniu, zarządzaniu i optymalizacji procesów biznesowych; wprowadzaniu mechanizmów zwinnego zarządzania (ScrumLean) procesami usługowymi i produkcyjnymi; prowadzeniu projektów budowy kultury lean w organizacjach
 • w zespole LeanQ Team odpowiedzialny za: projektowanie oraz rozwój decyzyjnych i procesowych gier symulacyjnych; Diagnozy organizacji z wykorzystaniem narzędzi process mining i business intelligence
 • doświadczenie doradcze w: usługach HR, SSC (Centra usług wspólnych), laboratoria, gastronomia, edukacja, usługi logistyczne, IT, produkcji (elektroniczna, mechaniczna, systemy przeciwpożarowe, meblarska, spożywcza), TLS (transport, logistyka, spedycja)

Dariusz Suchłabowicz

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów i wdrożeń z zakresu metod i narzędzi Lean Service, Lean Management oraz Leadership w obszarach usług wspólnych, serwisowych oraz obsługi klienta
 • project manager, lider oraz konsultant wdrożeń w projektach związanych z doskonaleniemi procesów sprzedażowych, usługowych, administracyjnych, standardów i jakości obsługi klientów, rozwoju strategii oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia – Menedżer Lean, Dyrektor Sprzedaży, Kierownik rozwoju i wsparcia sprzedaży oraz analiz rynkowych
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów usługowych, budowaniu i doskonaleniu strategii min. poprzez proces słuchania i badania głosu klienta oraz budowaniu kultury ciągłego doskonalenia
 • moje metody i narzędzia to min.: Value Stream Mapping, Makigami, Hoshin Kanri, 5S, Standaryzacja Pracy, TWI, Wizualne zarządzanie wynikami

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Mapowanie strumienia wartości – najczęściej stosowane formatki
 • Model Kano – formatka
 • Zestaw kart Kamishibai Muda
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.