Lean Service – od skrzynki narzędziowej do doskonalenia procesów biznesowych, zgodnie ze strategią organizacji w oparciu o grę symulacyjną Architeka®

Szkolenie praktyczne, które koncentruje się na zrozumieniu podstawowych zasad działania Lean Management. Ma za zadanie zademonstrowanie skuteczność podstawowego zestawu narzędzi Lean możliwych do zastosowania w każdym środowisku biznesowym do poprawy efektywności każdego procesu. „Pracuj mądrzej a nie szybciej” to dewiza, jaka powinna przyświecać naszym działaniom. Dlatego uczestnicy gry symulacyjnej Architeka® zapoznają się praktycznie z narzędziami i metodami służącymi uzyskaniu szerszego spojrzenia na proces, w którym funkcjonują, wsłuchując się w Głos Klienta i ucząc się pracować ze wskaźnikami doskonalą organizację własnej pracy, swój proces oraz metody codziennej współpracy z członkami swojego zespołu.

Szkolenie prowadzone na bazie Gra Lean Service: Architeka®

Data szkolenia

24-25.10.2024


Godziny szkolenia

czw. 9:00 – 16:00
pt. 8:00 – 15:00


Miejsce szkolenia

Łódź


Korzyści ze szkolenia

 • Dowiesz się skąd się biorą cele dla procesu (podstawy Hoshin Kanri)
 • Poznasz sposoby weryfikacji potrzeb klienta (model Kano)
 • Poznasz zasady definiowania wartości zespołu jako narzędzia budowania środowiska dla rozwoju pracowników i procesu
 • Uzyskasz szerokie spojrzenie na proces usługowy dzięki praktycznemu przećwiczeniu metody mapowania Makigami
 • Zrozumiesz rolę lidera i jego zespołu w procesie ciągłego doskonalenia.
 • Nauczysz się identyfikować i skutecznie eliminować straty w procesie
 • Dojrzysz wartość w pracy zespołów z tablicami daily management
 • Zapoznasz się z kluczowymi narzędziami doskonalenia procesów biznesowych
 • Wymienisz się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami szkolenia

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Lean w biurze, administracji, serwisie i w usługach
  • Czym jest, a czym nie jest Lean w usługach – dementujemy plotki i przekonania
  • Jak Lean wpływa na sposób myślenia i funkcjonowania całej firmy?
  • Czym różni się tradycyjne podejście do rozwoju organizacji od podejścia Lean?
 • Dysfunkcje pracy zespołowej
  • Jakie znamy dysfunkcje pracy zespołowej?
  • W jakiej kolejności należy je eliminować?
  • Jak przeciwdziałać poszczególnym dysfunkcjom?
 • Brak zaufania w zespole
  • Jak budować zaufanie w zespole?
  • W jakim celu tworzy się wartości w firmie?
  • Jak wypracować system wartości? Konstruujemy nasz wspólny system wartości
 • Konflikt w zespole
  • Czy konflikt w zespole jest czymś niepożądanym?
  • Jak osiągnąć punkt konstruktywnego konfliktu?
  • Tworzymy profil konfliktu, czyli zasady na jakich ma się odbywać otwarta dyskusja między nami.
 • Gra Architeka® – runda 1
  • Jak wygląda nasz proces?
  • Jakie są efekty naszych działań?
  • Co utrudnia mi wykonywanie moich zadań?
 • Głos klienta (Voice of the Customer)
  • Po co identyfikować głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego?
  • Czy Model Kano może być kluczem do sukcesu w usługach?
  • Jak poznać i zdefiniować standardy w relacjach międzyzespołowych? Pytamy o oczekiwania naszych klientów wewnętrznych.
 • Eksperymentujemy! Krótko o Improvement Kata w praktyce zespołu
  • Czy nie zmieniając nic w procesie możesz liczyć na zmianę wyniku?
  • Jak zadawać dobre pytania by skutecznie wspierać rozwój zespołu?
  • Udzielanie informacji zwrotnych. Jak przekazywać pracownikowi uwagi i wskazówki do doskonalenia, by zachęcić, a nie zdemotywować?
 • Przepływ wartości do klienta
  • Ile wartości jest w naszym procesie oraz jakie marnotrawstwa w nim występują?
  • Dlaczego warto identyfikować i skutecznie eliminować marnotrawstwa w procesie?
  • Jak analizować procesy, by wykryć, zmierzyć i opisać straty?
 • Gra Architeka® – runda 2
  • Jak zmieni się nasz proces jeśli uwzględnimy głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego? Mierzymy wskaźnik satysfakcji.
  • Czy eliminacja marnotrawstwa wpływa na poprawę wyników operacyjnych? Monitorujemy wskaźniki biznesowe.
  • Czy zrealizowane działania doskonalące przyniosły zakładane efekty? Oceniamy efektywność procesu doskonalenia.
 • Praktyczne podstawy Daily management/ Wizualnego zarządzania wynikami
  • W jaki sposób angażować pracowników do działań doskonalących?
  • Jaką rolę odgrywają członkowie zespołów w codziennym zarządzaniu wynikami?
  • Jak planować działania doskonalące z wykorzystaniem tablicy ciągłego doskonalenia?
 • Mapowanie procesów – Makigami
  • Jakie wyzwania napotykamy w mapowaniu procesów?
  • Jak mapować procesy w środowisku pracy rozproszonej / zespołów zdalnych?
  • Z czego składa się mapa procesu?
  • Jakie są etapy mapowania?
  • Jak zacząć? Rysujemy mapę naszego procesu.
 • Gra Architeka® – runda 3
  • Jakie są efekty wprowadzonych działań doskonalących? Weryfikujemy nasze wyniki
  • Jakie nowe marnotrawstwa utrudniały nam realizację procesu klienta? Rejestrujemy zakłócenia
  • W jaki sposób mapa procesu poprawiła komunikację międzydziałową? Oceniamy czy przybliżamy się do wizji mapy stanu przyszłego procesu.
 • Brak dbałości o wyniki
  • Co się wydarzy jeśli zadbamy wyłącznie o lokalne optymalizacje?
  • Czy Wizja i Misja są dzisiaj istotne?
  • Co to jest „prawdziwa północ i jak tam dojść? Wstęp do Hoshin Kanri
  • Poznajemy narzędzie: w jaki sposób Matryca X łączy elementy rozwinięcia strategii w jedną spójną i czytelną całość

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów w obszarach administracyjnych, biurowych, procesów usługowych i wspierających
 • Szefowie działów
 • Osoby zarządzające zespołem
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Specjaliści ds. ciągłego doskonalenia

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, wykład, Gra Lean Service: Architeka®, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Dariusz Suchłabowicz

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów i wdrożeń z zakresu metod i narzędzi Lean Service, Lean Management oraz Leadership w obszarach usług wspólnych, serwisowych oraz obsługi klienta
 • project manager, lider oraz konsultant wdrożeń w projektach związanych z doskonaleniemi procesów sprzedażowych, usługowych, administracyjnych, standardów i jakości obsługi klientów, rozwoju strategii oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia – Menedżer Lean, Dyrektor Sprzedaży, Kierownik rozwoju i wsparcia sprzedaży oraz analiz rynkowych
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów usługowych, budowaniu i doskonaleniu strategii min. poprzez proces słuchania i badania głosu klienta oraz budowaniu kultury ciągłego doskonalenia
 • moje metody i narzędzia to min.: Value Stream Mapping, Makigami, Hoshin Kanri, Problem Solving, Kaizen, 5S, Standaryzacja Pracy, TWI, Wizualne zarządzanie wynikami, Improvement Kata

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja użyta w trakcie szkolenia pdf
 • Wykres balansowania obciążeń YAMAZUMI ( plik xls)
 • Wartości zespołu (wypracowane podczas szkolenia)
 • Diagram SIPOC
 • Arkusz 6-3-5
 • Arkusz matrycy X (plik xls)

Cennik

Cena: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie są wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu “Szkoła Lidera Procesów Biznesowych”, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Szkoła Lidera Procesów Biznesowych

Standaryzacja pracy i rozwój pracowników

21-22.11.2024 Łódź
Więcej

Szkoła Lidera Procesów Biznesowych

Zarządzanie wynikami i skutecznością działań doskonalących

12-13.12.2024 Łódź
Więcej

Szkolenie realizowane w ramach kursu Szkoła Lidera Procesów Biznesowych. Potwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.