Mapowanie procesów produkcyjnych

Mapowanie procesów produkcyjnych to narzędzie, które pozwala na zbudowanie wizualnego system zarządzania procesem realizacji zlecenia oraz określenie zasad przepływu materiału i informacji w procesie.

Z naszych doświadczeń wdrożeniowych wynika, że jest to niezwykle skuteczne narzędzie umożliwiające bardzo szybką i prawidłową diagnozę procesu realizacji zlecenia. Zrozumienie zależności pomiędzy pracą działów bardzo ułatwia budowanie wizji stanu przyszłego i wyraźnie wskazuje priorytety działań doskonalących.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat mapowania procesów, diagnozy potencjału oraz identyfikacji problemów, jako tych elementów w procesie, przez które nie możemy osiągnąć założonych celów już dzisiaj. Pozwoli to także na określenie szczegółowego planu doskonalenia dla rozwoju procesów, zespołów i systemu zarządzania – związanych z realizacją zlecenia klienta.

.


Korzyści ze szkolenia

 • Określisz zakres niezbędnego wsparcia w organizacji na potrzeby mapowania procesu,
 • Weźmiesz udział w procesie budowy mapy procesu stanu istniejącego w środowisku produkcyjnym,
 • Nauczysz się jak pracować z listami kontrolnymi podczas procesu mapowania
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozowania potencjalnych problemów na mapie procesu
 • Dowiesz się, dlaczego tak istotne jest włączenie mapy w proces ciągłego doskonalenia, a nie traktowanie jej jedynie jako sporządzonego dokumentu.
 • Wypracujesz kryteria oceny skuteczności swojej pracy

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Diagnoza stanu obecnego dla procesów produkcyjnych:
  • Po co mapować procesy w środowisku produkcyjnym?
  • Jak wybrać odpowiedni proces?
  • Jak wybrać właściwą metodę mapowania?
 • Kryteria osiągnięcia sukcesu w procesie mapowania:
  • Jakie dane będą nam potrzebne?
  • Kto bierze udział w analizowanym procesie i jakie działania wykonuje?
  • Jakie informacje i nośniki danych występują w procesie?
 • Budowa mapy procesu krok po kroku:
  • Z czego składa się mapa procesu?
  • Jakie są etapy procesu mapowania?
  • Jakiego rodzaju marnotrawstwa i zakłócenia występują w procesie?
 • Listy kontrolne dobrej mapy procesu:
  • Dlaczego i gdzie należy stosować listy kontrolne na mapach procesu?
  • Z jakimi wyzwaniami spotkamy się podczas pracy z listami kontrolnymi?
  • Jak wizualizować miejsca powstawania problemów?
 • Plan działania:
  • Skąd będziemy wiedzieli, że zaplanowane działania zostały wykonane?
  • Po co i jak monitorować postępy prac?
  • Jak reagować na problemy, gdy nie można „iść i zobaczyć”?
 • Budowa standardu realizacji procesu z wykorzystaniem mapy procesu:
  • Jak za pomocą mapy określać nasz obecny standard działania?
  • Jak wykorzystywać mapę procesu do wyznaczenia celów doskonalenia procesu?
  • W jaki sposób mapa może być narzędziem wsparcia systemu komunikacji międzydziałowej?

Grupa docelowa

 • Inżynierowie procesów
 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Specjaliści lean
 • Inżynierowie jakości
 • Liderzy zespołów doskonalących

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, dyskusja, zadania w zespołach, wymiana doświadczeń, prezentacje wyników prac zespołów, filmy

Szkolenie jest częścią kursu Certyfikowany Specjalista Lean

Prowadzący szkolenie

Arkadiusz Tałałaj

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management oraz Supply Chain Management (SCM)
 • doświadczenie zawodowe i doradcze w przemyśle m.in.  elektronicznym, motoryzacyjnym, mechanicznym, meblarskim, obróbki tworzyw sztucznych, branży wydawniczej i dystrybucyjnej
 • specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, optymalizacji procesów logistycznych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych i procesowych z wykorzystaniem narzędzi LM: Value Stream Mapping, 5S, Standaryzacja Pracy, One-Piece-Flow, MRP, Kanban
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw oraz efektywności produkcji; wcześniej m. in.  Master Planner, Kierownik Logistyki i Szef Produkcji
 • twórca projektów edukacyjnych Szkoła Planisty Produkcji oraz Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia; autor artykułów i publikacji z zakresu logistyki i łańcucha dostaw

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja użyta w trakcie szkolenia pdf
 • Formatka mapy procesów: stan obecny i stan przyszły
 • Narzędzia do pracy zdalnej w wersji on-line
 • Wypracowane mapy procesów
 • Przykładowa mapa drogowa doskonalenia
 • Przykładowa mapa strumienia wartości

Cennik

Cena: 1200 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu