Mapowanie procesów produkcyjnych

Mapowanie procesów produkcyjnych to metoda, która pozwala na zbudowanie wizualnego systemu zarządzania procesem realizacji zlecenia oraz określenie zasad przepływu materiału i informacji w procesie. Z naszych doświadczeń wdrożeniowych wynika, że jest to niezwykle skuteczne narzędzie umożliwiające bardzo szybką i prawidłową diagnozę stanu obecnego.

Szkolenie warsztatowe „Mapowanie procesów produkcyjnych” przeprowadzane jest na bazie gry symulacyjnej, co pozwala uczestnikom doświadczyć jak stworzyć mapę krok po kroku.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją Mapowania procesu jako metody diagnozy potencjału oraz identyfikacji problemów w środowisku produkcyjnym. Po zakończonym szkoleniu będziesz potrafił przygotować mapę dla dowolnego procesu, a także obszary do doskonalenia.

Szkolenie prowadzone na bazie Gry Mapowanie Strumienia Wartości: Block INC®

Szkolenie jest częścią cyklu Certyfikowany Specjalista Lean.

Data szkolenia

13-14.06.2024


Godziny szkolenia

czw. 9.00 – 17.00
pt. 8.00 – 16.00


Miejsce szkolenia

Hotel Arkon Gdańsk


Korzyści ze szkolenia

 • Określisz zakres niezbędnego wsparcia w organizacji na potrzeby mapowania procesu,
 • Weźmiesz aktywny udział w procesie budowy mapy procesu stanu istniejącego w środowisku produkcyjnym dzięki grze symulacyjnej
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozowania potencjalnych problemów na mapie procesu
 • Nauczysz się jak pracować z listami kontrolnymi podczas procesu mapowania
 • Zdobędziesz umiejętności wykorzystania narzędzi wizualnego zarządzania wynikami
 • Dowiesz się, dlaczego tak istotne jest włączenie mapy w proces ciągłego doskonalenia, a nie traktowanie jej jedynie jako sporządzonego dokumentu.

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Diagnoza stanu obecnego dla procesów produkcyjnych:
  • Po co mapować procesy w środowisku produkcyjnym?
  • Jak wybrać odpowiedni proces?
  • Jak wybrać właściwą metodę mapowania?
 • Przygotowanie do procesu mapowania:
  • Jakie dane będą nam potrzebne?
  • Kto bierze udział w analizowanym procesie i jakie działania wykonuje?
  • Jakie informacje i nośniki danych występują w procesie?
 • Budowa mapy procesu krok po kroku:
  • Z czego składa się mapa procesu?
  • Jakie są etapy procesu mapowania?
  • Jakiego rodzaju marnotrawstwa i zakłócenia występują w procesie?

 • Listy kontrolne dobrej mapy procesu:
  • Dlaczego i gdzie należy stosować listy kontrolne na mapach procesu?
  • Z jakimi wyzwaniami spotkamy się podczas pracy z listami kontrolnymi?
  • Jak wizualizować miejsca powstawania problemów?
 • Doskonalenie istniejącego procesu:
  • Jak wyznaczyć priorytety doskonalenia na podstawie zbudowanej mapy procesu?
  • Jak stworzyć listę działań i opisać konkretne działania doskonalące?
  • W jaki sposób włączyć mapę procesu w cykliczne spotkania operacyjne?

Grupa docelowa

 • Inżynierowie procesów
 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Specjaliści lean
 • Inżynierowie jakości
 • Liderzy zespołów doskonalących

Forma szkolenia

Zajęcia warsztatowe z grą symulacyjną  (50% czasu szkolenia), prezentacja multimedialna z częścią multimedialną (30% czasu szkolenia), dyskusje i wymiana doświadczeń (20% czasu szkolenia).

Prowadzący szkolenie

Łukasz Serafinowski

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management, Business Excellence i budowy kultury Lean w organizacjach z wykorzystaniem gier symulacyjnych
 • specjalizuje się we wspieraniu projektów transformacji procesów; projektowaniu, zarządzaniu i optymalizacji procesów biznesowych; wprowadzaniu mechanizmów zwinnego zarządzania (ScrumLean) procesami usługowymi i produkcyjnymi; prowadzeniu projektów budowy kultury lean w organizacjach
 • w zespole LeanQ Team odpowiedzialny za: projektowanie oraz rozwój decyzyjnych i procesowych gier symulacyjnych; Diagnozy organizacji z wykorzystaniem narzędzi process mining i business intelligence
 • doświadczenie doradcze w: usługach HR, SSC (Centra usług wspólnych), laboratoria, gastronomia, edukacja, usługi logistyczne, IT, produkcji (elektroniczna, mechaniczna, systemy przeciwpożarowe, meblarska, spożywcza), TLS (transport, logistyka, spedycja)

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Szablony map procesów
 • Wypracowana mapa procesu podczas szkolenia
 • Szablony List kontrolnych dla mapy procesów
 • Szablony dla akcji doskonalących
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu Certyfikowany Specjalista Lean, składającego się z pięciu 2-dniowych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu