Matryca kompetencji – ONLINE,

czyli proste narzędzie do zarządzania rozwojem pracowników

Rynek pracy w Polsce sprawia, że firmy muszą radzić sobie nie tylko z wzrastającą rotacją pracowników, ale również z dużą zmiennością oczekiwań swoich klientów, co wymusza na nich elastyczność i szybkie dostosowywanie się do tych zmian. Czas turbulencji dorzucił do tego pilną potrzebę „przekwalifikowania” posiadanych, a często dziś czasowo niedostępnych zasobów.

Matryca kompetencji najczęściej traktowana jest jako wymóg norm jakościowych. Tymczasem jest to skuteczne narzędzie do zarządzania rozwojem tych umiejętności pracowników, których potrzebuje firma, by nie być zaskoczoną oczekiwaniami klientów i absencjami pracowników. Czy to dotyczy tylko nowych pracowników? Oczywiście matryca kompetencji ułatwia planowanie rozwoju nowych pracowników. Dziś szczególnie istotne jest wykorzystanie matrycy do planowania rozwoju obecnych pracowników.

Celem szkolenia jest zapoznanie managerów z możliwościami, jakie daje matryca kompetencji oraz zasadami projektowania i skutecznego jej wdrożenia, zgodnego z potrzebami firmy. Potrzebami, które w czasach kryzysu wymagają dużej elastyczności, a małej tolerancji i akceptacji popełnianych błędów.

Artykuły powiązane:

Matryca kompetencji – audytowy wymóg czy wartość dla firmy?


Korzyści ze szkolenia

 • Dowiesz się dlaczego warto korzystać z matrycy kompetencji w czasach turbulencji
 • Nauczysz się jak zaplanować najszybszy rozwój pracowników
 • Poznasz możliwości zastosowań skills matrix w sferze biurowej i produkcyjnej
 • Pogłębisz wiedzę na temat wykorzystania matrycy kompetencji do rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Nabędziesz umiejętności budowania ścieżek rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności planowania ścieżek szkoleniowych pracowników
 • Poznasz podstawowe zasady TWI wykorzystywane przy tworzeniu matrycy kompetencji

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Matryca kompetencji na czas turbulencji
  • Jaką przewagę zyskują firmy w czasach kryzysu korzystające z matrycy kompetencji?
  • Co daje nam skills matrix, gdy mamy ograniczone zasoby pracowników?
  • Jak w prosty sposób uniknąć błędnego przydzielania nowej pracy?
 • Skills Matrix jako narzędzie do zarządzania kompetencjami i elastycznością
  • Czy można wykorzystać matrycę kompetencji do szkolenia i rozwoju pracowników?
  • Jak zdefiniować poziomy rozwoju kompetencji pracowników?
  • Czy matryca może ułatwić unikanie ryzyka popełniania błędów w wykonywanej pracy
 • Ścieżki rozwoju pracowników
  • Jak zaplanować rozwój pracowników zgodny z bieżącymi i przyszłymi potrzebami firmy?
  • Czy pracownik powinien być świadom planów i oczekiwań wobec jego rozwoju w firmie?
  • Jak wykorzystać ścieżkę rozwoju przy planowaniu opisu stanowisk w matrycy?
 • Planowanie ścieżek szkoleniowych w powiązaniu z matrycą kompetencji
  • Czy pracownik powinien uczyć się wszystkiego od razu?
  • W jakim momencie pracownik uczący się może efektywnie pracować?
  • Co powinno decydować o osiąganiu kolejnych poziomów kompetencji pracowników?
 • Matryca kompetencji a TWI (Training within Industry)
  • Dlaczego TWI jest coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników?
  • Jakie są kluczowe założenia TWI?
  • Czy TWI ma zastosowanie w biurze i usługach?

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy i Specjaliści HR
 • HR Managerzy
 • HR Biznes Partnerzy
 • Szefowie Działów i Managerzy
 • Lean Managerzy
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean / Kaizen
 • Kierownicy obszarów odpowiedzialni za rozwój pracowników
 • Koordynatorzy planowania produkcji

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne,  zadania indywidualne, dyskusje, filmy, case study

Prowadzący szkolenie

Andrzej Biziuk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Konsultant LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania zespołem, organizacji pracy liderów,  programów sugestii pracowniczych, design thinking oraz treningu trenerów
 • doświadczenie zawodowe oraz doradcze w firmach usługowych, produkcyjnych i handlowych z branży m.in. kosmetycznej, papierniczej, FMCG, poligraficznej, spożywczej, dystrybucyjnej i meblarskiej
 • specjalizuje się w narzędziach miękkich wspierających wdrożenie Lean Management (LM) oraz narzędziach LM wspomagających zarządzanie wynikami i zespołami
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów rozwojowych z zakresu LM; wcześniej Dyrektor Handlowy, Szef Zespołu Trenerów oraz Dyrektor Zarządzający w firmach usługowych i produkcyjnych
 • wykładowca Lean Management na studiach podyplomowych Politechniki Gdańskiej i WSB; współtwórca programów szkoleniowych Akademia Lean Managera oraz Szkoła Lidera Produkcji

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • Wzór matrycy kompetencji (plik Excel)
 • Klasyfikacja pracy (plik Word)
 • Przykładowa ścieżka rozwoju (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowa ścieżka szkoleniowa (wypracowane podczas szkolenia)
 • Klasyfikacja pracy (wypracowane podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 700 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu