Minimalna partia produkcyjna

Klienci Twojej firmy oczekują dostaw w coraz krótszym czasie i w coraz mniejszych ilościach?

Ograniczają Cię wielkie partie produkcyjne?

Zastanawiasz się jak wyznaczyć optymalną ekonomicznie partię produkcyjną?

Szukasz sposobów zredukowania kapitału zaangażowanego w zapasy?

Podzielimy się wiedzą i ponad 10 – letnim doświadczeniem zarówno produkcyjno-logistycznym jak i finansowym, pokazując jak przełożyć teorię definiowania minimalnej partii produkcyjnej na praktykę Twojego przedsiębiorstwa.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz praktyczne i sprawdzone podejście do kalkulacji minimalnej partii produkcyjnej
 • Nauczysz się zarządzać wielkością partii produkcyjnej
 • Poznasz w jaki sposób liczyć i patrzeć na koszty partii produkcyjnej
 • Poznasz podstawy Throughput Accounting – metody kalkulacji kosztów ułatwiającej podejmowanie decyzji o wielkości minimalnej partii produkcyjnej

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Identyfikacja wąskiego gardła procesu wytwórczego
 • Podstawowe zasady kalkulacji zapasów
 • Kalkulacja możliwej liczby przezbrojeń
 • Kalkulacja elastyczności
 • Kalkulacja partii uruchomieniowej w oparciu o dostępny czas i koszty uruchomienia
 • Ocena wpływu obciążenia produkcji na elastyczność i partię uruchomieniową
 • Wprowadzenie do koncepcji Throughput Accounting
 • Wprowadzenie do kalkulacji ROI wg koncepcji Throughput Accounting
 • Analiza scenariuszy związanych ze zmianami partii uruchomieniowej z wykorzystaniem ROI wg koncepcji Throughput Accounting
 • Raporty wg koncepcji Throughput Accounting na potrzeby optymalizacji partii uruchomieniowych i zapasów
 • Budowa ramowego modelu kalkulacji optymalnej finansowo partii produkcyjnej – warsztat
 • Inne zastosowania raportów Throughput Accounting – przykładowe scenariusze (opcja w miarę dostępności czasu).

Grupa docelowa

 • Kierownicy logistyki odpowiedzialni za zapasy
 • Planiści
 • Kierownicy produkcji
 • Szefowie finansów
 • Szefowie kontrolingu

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, zadania w zespołach, case – study, analiza przykładów, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Joanna Czerska

Prezes Zarządu, Dyrektor Merytoryczny i Konsultant LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń oraz warsztatów z zakresu World Class Management (WCM)
 • doświadczenie doradcze w obszarze logistyki, usług oraz przemyśle m.in. meblarskim, spożywczym, farmaceutycznym, elektromechanicznym, motoryzacyjnym, chłodniczym, obróbki tworzyw sztucznych
 • specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu narzędzi Lean Management (LM) i Theory of Constraints (TOC), przede wszystkim w zakresie budowania wizji zmian oraz dążenia firm do doskonałości operacyjnej
 • w ciągu ostatnich 15 lat lider i konsultant kilkudziesięciu projektów w zakresie zarządzania produkcją i
  realizacją programów LM; wcześniej Dyrektor Produkcji oraz twórca programu Lean na PG
 • współtwórczyni międzynarodowej sieci firm wdrożeniowych SPINetwork, pomysłodawczyni programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej LeanEducation oraz  autorka książek m.in. „Doskonalenie strumienia wartości”,„Pozwól płynąć swojemu produktowi” i „Zarządzanie zapasami dla praktyków”

 

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Książka Joanny Czerskiej „Zarządzanie zapasami dla praktyków”
 • Arkusze kalkulacyjne minimalnej partii produkcyjnej
 • Arkusze kalkulacyjne elastyczności produkcji
 • Arkusze kalkulacyjne do analizy skutków finansowych w łańcuchu dostaw zastosowanej partii produkcyjnej
 • Ściąga ze wzorami
 • Materiały w formie case-study i ćwiczeń analitycznych
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.