PFMEA – analiza przyczyn i skutków wad w procesie

Jednym z podstawowych zadań zespołów doskonalących procesy produkcyjne jest minimalizowanie kosztów związanych z błędami jakościowymi. Niezastąpionym narzędziem wspierającym identyfikację potencjalnych wad procesu oraz ich przyczyn i skutków zanim proces ten zostanie ostatecznie uruchomiony jest metoda PFMEA. Proces analizy ryzyka nie kończy się jednak z chwilą pomyślnego wyprodukowania pierwszej sztuki, ale nieustannie towarzyszy produkcji i pozwala na bieżąco eliminować słabe punkty procesu produkcyjnego przyczyniając się do redukcji liczby niezgodności i reklamacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą analizy ryzyka w procesie i stworzenie możliwości jej przećwiczenia na wybranych przykładach.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz cele i zasady metody PFMEA oraz jej praktyczne wykorzystanie w działalności organizacji
 • Dowiesz się jak organizować spotkania zespołu analizującego ryzyko w procesie i jakie dane wejściowe powinieneś zgromadzić przed spotkaniem.
 • Nauczysz się skutecznie analizować przyczyny i skutki wad procesu produkcyjnego.
 • Dowiesz się, jak oceniać ryzyko przy użyciu wskaźników zagrożenia, częstości i wykrywalności
 • Nauczysz się systemowo planować przeglądy PFMEA
 • Przyswoisz sobie zasady projektowania działań doskonalących proces
 • Poznasz formularze i narzędzia pomocnicze służące do analizy ryzyka w procesie.
 • Przećwiczysz zdobytą wiedzę i umiejętności na wybranych przykładach
 • Wzmocnisz zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie
 • Zespół zoptymalizuje działania kontrolne i doskonalące w procesach
 • Zmniejszysz prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności w procesie
 • Zmniejszysz koszty funkcjonowania procesu, napraw oraz reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zapewnisz sprawniejszą realizację nowych projektów
 • Poprawisz wskaźniki jakościowe

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Cele PFMEA. Po co analizować ryzyko w procesie?
 • Zasady formowania zespołu analizującego ryzyko. Kto z kim i dlaczego?
 • Dane wejściowe do analizy PFMEA. Co przygotować przed sesją analizy?
 • Założenia wstępne. Co zrobić, aby skoncentrować się wyłącznie na procesie?
 • Narzędzia pomocnicze w PFMEA. Czy tylko formularz?
 • Praca z formularzem – opis funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym. Jak poprawnie przeanalizować każdy krok procesu? Jak ocenić poziom ryzyka dla wskaźników?
 • Projektowanie działań doskonalących. Jak uszeregować priorytety? Jakie działania podjąć? Detekcja czy prewencja?
 • Podsumowanie, czyli przenosimy zdobytą wiedzę na nasze procesy

Grupa docelowa

 • inżynierowie procesu, liderzy i członkowie zespołów PFMEA,
 • osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów,
 • inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,
 • osoby realizujące audyty jakości u dostawców,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostaw,
 • liderzy projektów doskonalących

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia w grupach, prezentacje multimedialne, zadania w zespołach, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykładowa formularz analizy PFMEA (plik Excel)
 • Arkusze analizy PFMEA wykonanej przez zespoły w trakcie szkolenia
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.