PFMEA – metoda redukcji kosztów złej jakości 

„Gdy spodziewasz się najgorszego, otrzymujesz coś, co nie jest takie złe.” Mark Twain

W czasach kryzysu jednym z kluczowych warunków przetrwania firmy staje się radykalne zminimalizowanie kosztów związanych z błędami jakościowymi. Menedżerowie poszukują skutecznego i sprawdzonego sposobu redukcji ryzyka popełnienia błędu już na wstępnym etapie projektowania procesu technologicznego. Zapobiegawcza analiza ryzyka nie kończy się jednak z chwilą pomyślnego wyprodukowania pierwszej sztuki, ale musi nieustannie towarzyszyć produkcji i pozwalać na bieżąco eliminować słabe punkty procesu produkcyjnego przyczyniając się do redukcji liczby niezgodności i reklamacji.
Niezastąpionym narzędziem wspierającym identyfikację potencjalnych wad procesu jest metoda PFMEA. Pozwala ona na systematyczne ujawnianie przyczyn ewentualnych wad dając tym samym szansę na prewencyjne zabezpieczenie się przed ich kosztownymi skutkami.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą analizy ryzyka w procesie oraz jej praktyczne przećwiczenie na wybranych przykładach. W efekcie uczestnicy będą mogli przeprowadzać skuteczne analizy własnych procesów produkcyjnych i wdrażać działania zapobiegawcze.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz cele i zasady metody PFMEA oraz jej praktyczne wykorzystanie w działalności organizacji
 • Dowiesz się jak organizować spotkania i jakie dane wejściowe powinieneś wcześniej zgromadzić
 • Nauczysz się skutecznie analizować przyczyny i skutki wad procesu produkcyjnego.
 • Dowiesz się, jak oceniać ryzyko przy użyciu wskaźników zagrożenia, częstości i wykrywalności
 • Nauczysz się systemowo planować przeglądy PFMEA
 • Przyswoisz sobie zasady projektowania działań doskonalących proces
 • Poznasz formularze i narzędzia pomocnicze służące do analizy ryzyka w procesie.
 • Wzmocnisz zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie
 • Zoptymalizuje działania kontrolne i doskonalące w procesach
 • Zmniejszysz koszty funkcjonowania procesu, napraw oraz reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zapewnisz sprawniejszą realizację nowych projektów
 • Poprawisz wskaźniki jakościowe

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  • Cele PFMEA. Po co analizować ryzyko w procesie?
  • Zasady formowania zespołu analizującego ryzyko. Kto z kim i dlaczego?
  • Dane wejściowe do analizy PFMEA. Co przygotować przed sesją analizy?
  • Założenia wstępne. Co zrobić, aby skoncentrować się wyłącznie na procesie?
  • Poznajemy narzędzia pomocnicze w PFMEA. Czy tylko formularz?
 • Praca warsztatowa ze standardem PFMEA
  • Jak opisać wymagania procesu?
  • Jak poprawnie przeanalizować każdy krok procesu?
  • Jakie wady mogą wystąpić w procesie?
  • Jak ocenić ryzyko?
  • Jak zaprojektować działania doskonalące?
  • Jak uszeregować priorytety?
 • Podsumowanie, czyli przenosimy zdobytą wiedzę na nasze procesy.
  • Budujemy plan wdrożenia

Grupa docelowa

 • Inżynierowie procesu, liderzy i członkowie zespołów PFMEA,
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów,
 • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,
 • Osoby realizujące audyty jakości u dostawców,
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw,
 • Liderzy projektów doskonalących

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, zadania indywidualne, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń, ćwiczenia interaktywne

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Szablon diagramu Ishikawy (wydruk)
 • Przykładowa formularz analizy PFMEA (wydruk)
 • Arkusze analizy PFMEA wykonanej przez zespoły w trakcie szkolenia

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie powiązane: