Skrzynka narzędziowa Lean Manufacturing. Szkolenie z grą symulacyjną “Fabryka Skomplikowanych Urządzeń®”

Współczesne przedsiębiorstwa i ich Managerowie zmagają się z licznymi problemami, wynikającymi z turbulentności otoczenia, wyzwań rynku i wysokimi oczekiwaniami klientów. Rozwiązanie tych problemów umożliwia wdrożenie koncepcji Lean Management i świadome korzystanie z jej narzędzi. Lean polega bowiem na stopniowych i systematycznych działaniach zaangażowanego zespołu, zmierzających do osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

Szkolenie warsztatowe „Skrzynka narzędziowa Lean Manufacturing” przeprowadzane jest na bazie gry symulacyjnej Fabryka Skomplikowanych Urządzeń®, która umożliwia uczestnikom zapoznanie się z narzędziami Lean oraz mechanizmami ich wdrażania, a także obserwację przyczyn i korzyści wprowadzenia zmian w symulowanym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją Lean Management i jej narzędziami. Po zakończonym szkoleniu będziesz potrafił zdiagnozować problemy przedsiębiorstwa, a także wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia do ich wyeliminowania.

Szkolenie jest częścią cyklu Certyfikowany Specjalista Lean.

Data szkolenia

13-14.02.2025


Godziny szkolenia

czw. 9.00 – 16.00
pt. 8.00 – 15.00


Miejsce szkolenia

Łódź


Korzyści ze szkolenia

 • Weźmiesz aktywny udział we wdrożeniu Lean Management dzięki grze symulacyjnej
 • Zapoznasz się z kluczowymi narzędziami Lean Management
 • Zrozumiesz cele i korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych narzędzi Lean
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania programem ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz umiejętności wykorzystania narzędzi wizualnego zarządzania wynikami
 • Poznasz techniki angażowania pracowników w proces ciągłego doskonalenia

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Kultura Lean Management
  • Jak Lean wpływa na sposób myślenia i funkcjonowania całej firmy?
  • Czym różni się tradycyjne podejście do rozwoju organizacji od podejścia Lean?
  • W jaki sposób pracować na co dzień z wartościami w organizacji?
 • Kaizen jako mechanizm zespołowego uczenia się
  • Gdzie jesteśmy, dokąd dążymy i jak zmierzymy nasz proces?
  • Ile wartości jest w naszym procesie oraz jakie marnotrawstwa w nim występują?
  • W jaki sposób inicjować i nadać priorytety działaniom doskonalącym?
 • Zarządzanie procesem w oparciu o fakty i dane
  • Jak czytać wyniki, by były podstawą szybko wprowadzanych zmian?
  • Jak przygotować spotkania, by były efektywne i nie zajmowały więcej czasu niż kilkanaście minut?
  • Jak planować działania doskonalące z wykorzystaniem tablicy scrum?
 • Wizualne zarządzanie wynikami
  • W jaki sposób angażować pracowników do działań doskonalących?
  • Jak wizualizować realizację celów, by była prosta i zrozumiała dla każdego?
  • Co zrobić, by zarządzanie wizualne nie stało się kolejnym raportowaniem, ale skutecznym motywowaniem zespołu?
 • Zarządzanie przepływem materiałów i informacji w procesie
  • Dlaczego potrzebny jest szybki przepływ materiału i informacji w procesie do klienta?
  • Po czym poznamy, że jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia w zadanym czasie?
  • W jaki sposób równoważyć obciążenia pracą w na stanowiskach pracy?

 • 5S – efektywne i bezpieczne stanowiska pracy
  • Dlaczego warto identyfikować i skutecznie eliminować marnotrawstwa w procesie?
  • Czy można zaprojektować na nowo „bezstratne” procesy?
  • Od czego zacząć pozytywne zmiany, by 5S nie kojarzyło się ze „sprzątaniem”?
 • Budowa standardów komunikacji i współpracy w procesie
  • Jak systemowo pracować nad zespołowym rozwiązywaniem problemów, aby skutecznie wyeliminować ich powracanie?
  • Jak prosto wdrożyć i utrzymać standard oceny jakości procesu za pomocą Kamishibai?
  • Dlaczego warto monitorować standardy?
 • Standaryzacja pracy z wykorzystaniem TWI
  • Dlaczego TWI jest najskuteczniejszą na dziś metodą szkolenia do nowej pracy?
  • Jak prawidłowo stworzyć dokumentację standaryzującą pracę, by była wykonana bezpiecznie, szybko i bez błędów?
  • Jak prowadzić efektywne szkolenia z wykorzystaniem standardu pracy, aby najszybciej uzyskać oczekiwany efekt?
 • Sterowanie przepływem z wykorzystaniem kanban
  • W jaki sposób optymalizować wielkość zapasów w procesie, zapewniając jednocześnie dostępność materiałów?
  • Jak przygotować się do wdrożenia systemu ssącego z wykorzystaniem kanban?
  • W jaki sposób rozwiązać problemy z niestabilnymi zamówieniami i zmiennym obciążeniem produkcji?

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy operacyjni firm produkcyjnych
 • Managerowie działów firm produkcyjnych
 • Managerowie i Koordynatorzy Lean
 • Managerowie odpowiedzialni za finanse i kontroling
 • Managerowie odpowiedzialni za rozwój i doskonałość operacyjną
 • Specjaliści ds. Lean Manufacturing/Kaizen/Ciągłego doskonalenia
 • Liderzy produkcji
 • Wszystkie osoby, które chcą rozpocząć przygodę z lean
 • Wszystkie osoby, które chcą poznać wartość gier symulacyjnych lean

Forma szkolenia

Zajęcia warsztatowe z grą symulacyjną FABRYKA SKOMPLIKOWANYCH URZĄDZEŃ® (50% czasu szkolenia), prezentacja multimedialna z częścią multimedialną (30% czasu szkolenia), dyskusje i wymiana doświadczeń (20% czasu szkolenia).

Prowadzący szkolenie

Piotr Bielawski

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt warsztatów wdrożeniowych z zakresu Lean Leadership, Lean Management i ScrumLean
 • w ciągu ostatnich kilkunastu lat project manager w projektach z zakresu doskonalenia efektywności procesów produkcyjnych oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia,  Szef Działu Lean, Szef Działu Planowania, Dyrektor produkcji, Dyrektor Operacyjny
 • doświadczenie w firmach produkcyjnych m.in. poligraficznych i opakowaniowych, mechanicznych, budowy narzędzi oraz usługowych m. in. w edukacji
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych, Wizualnym zarządzaniu wynikami, zarządzaniu projektami, TWI, Lean Lidership, Zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu, projektowaniu i zarządzaniu procesami, optymalizacji kosztów wytworzenia

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • W prezencie książka „Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing” (pdf)
 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Przykłady tablic Yamazumi (wypracowane podczas warsztatu)
 • Przykłady tablic Wizualnego Zarządzania Wynikami (wypracowane podczas warsztatu)
 • Przykłady tablic Yamazumi (wypracowane podczas warsztatu)
 • Przykłady tablic Scrum board do rozwiązywania problemów (wypracowane podczas warsztatu)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu Certyfikowany Specjalista Lean, składającego się z pięciu 2-dniowych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Certyfikowany Specjalista Lean

Metody rozwiązywania problemów

10-11.04.2025 Łódź
Więcej

Certyfikowany Specjalista Lean

Identyfikacja i eliminowanie marnotrawstw

15-16.05.2025 Łódź
Więcej

Certyfikowany Specjalista Lean

Mapowanie procesów produkcyjnych

12-13.06.2025 Łódź
Więcej

  Szkolenie realizowane w ramach kursu Certyfikowany Specjalista Lean. Potwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.