Poka-Yoke – metoda zapobiegania błędom w procesie – ONLINE

Procesy produkcyjne wymagające pracy manualnej są stale narażone na skutki błędów wynikających z niedoskonałości natury ludzkiej. Nawet przy daleko posuniętej standaryzacji i powtarzalności ruchów i zachowań operatorów nie da się absolutnie wykluczyć popełniania przez niech prostych, nierzadko kosztownych pomyłek. Najlepsze systemy szkoleń stanowiskowych nie wyeliminują błędów wynikających ze zmęczenia, czy też chwilowego spadku poziomu koncentracji pracownika obsługującego proces. Dlatego menedżerowie świadomi skali potencjalnych kosztów wynikających z tych niedoskonałości poszukują skutecznego i sprawdzonego sposobu ich radykalnej redukcji.

Jednym z „twardych” narzędzi wspierającym eliminację potencjalnych wad produktu jest metoda Poka-Yoke. Jej właściwe zastosowanie zabezpiecza właściciela procesu przed negatywnymi skutkami pojawiających się z różnym natężeniem codziennych pomyłek i przeoczeń operatorów obsługujących proces.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą zabezpieczania się przed powtarzającymi się błędami ludzkimi, występującymi w procesach produkcyjnych. W efekcie uczestnicy będą potrafili skutecznie i systemowo eliminować powstawanie wady produktu i tym samym przyczyniać się do redukcji kosztów złej jakości.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz cele i zadania metody Poka-Yoke oraz jej praktyczne wykorzystanie w działalności organizacji.
 • Dowiesz się, czym kierować się przy doborze Poka-Yoke w konkretnych warunkach.
 • Nauczysz się nadawać priorytety działaniom zapobiegającym błędom w procesie produkcyjnym.
 • Poznasz metody, formularze i narzędzia pomocnicze służące do analizy przyczyn błędów w procesie.
 • Dowiesz się, jak oceniać ryzyko zagrożenia wynikające z potencjalnego błędu.
 • Nauczysz się systemowo projektować zabezpieczenia Poka-Yoke.
 • Dowiesz się, jak zapewnić poprawność działania Poka-Yoke.
 • Zoptymalizujesz działania kontrolne i doskonalące w procesach
 • Zmniejszysz koszty funkcjonowania procesu, napraw oraz reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Poprawisz wskaźniki jakościowe

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  • Definicja, cele i zadania metody Poka-Yoke. Dlaczego warto stosować Poka-Yoke w procesie?
  • Skala działań i ich kryteria. Jak dobrać działania do potrzeb?
  • 7 zasad Poka-Yoke. O czym trzeba pamiętać projektując niezawodny system?
  • 4 sposoby zastosowania Poka-Yoke. Jak wybrać odpowiednią metodę?
 • Praca warsztatowa – projektujemy zabezpieczenia Poka-Yoke
  • Jak zidentyfikować problem?
  • Jak nadać priorytety?
  • Jak przeanalizować przyczyny

  • Jak budować rozwiązanie techniczne?
  • Jak zmierzyć skuteczność rozwiązań?
  • Jak zagwarantować poprawność działania Poka-Yoke?
 • Podsumowanie, czyli przenosimy zdobytą wiedzę na nasze procesy.
  • Budujemy plan wdrożenia

Grupa docelowa

 • Inżynierowie procesu,
 • Kierownicy i liderzy produkcji
 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów,
 • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,
 • Liderzy projektów doskonalących

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne,  zadania indywidualne, dyskusje, ćwiczenia interaktywne

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • karty Kamishibai (wypracowane podczas szkolenia)
 • tablice Kamishibai (wypracowane podczas szkolenia)
 • procedury obsługi systemu (wypracowane podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 700 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 🙂