Program Pomysłów Pracowniczych – ONLINE

czyli jak stworzyć prosty proces zgłaszania i realizowania pracowniczych sugestii

Firmy coraz częściej oczekują od pracowników nie tylko realizacji codziennych obowiązków, ale również zaangażowania w ciągłe doskonalenie zgodnie z zasadami Kaizen. Skutecznym i często stosowanym rozwiązaniem jest wdrożenie Programu Pomysłów Pracowniczych (PPP), który definiuje zasady i cały proces od zgłoszenia pomysłu poprzez jego realizację.

Celem szkolenia jest nie tylko pokazanie zasad tworzenia programów sugestii pracowniczych, ale też wskazanie na bariery i błędy, które mogą sprawić, że firmowy program nie spełni pokładanych w nim oczekiwań.


Korzyści ze szkolenia

 • Pogłębisz wiedzę na temat różnych programów angażowania pracowników
 • Poznasz główne składowe programów sugestii pracowniczych
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznego wdrażania PPP w firmie
 • Poznasz zasady doboru sposobów nagradzania za wdrożone pomysły
 • Opracujesz praktyczne narzędzia, dokumenty i kryteria ocen programu Kaizen
 • Zapoznasz się z największymi ograniczeniami i barierami we wdrażaniu PPP
 • Poznasz zasady tworzenia budżetu programu Kaizen
 • Zrozumiesz rolę kadry managerskiej w programach angażowania pracowników

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Cele, oczekiwania i korzyści wynikające z Programu Kaizen
  • Po co wprowadzać ustandaryzowany program zamiast intuicyjnego angażowania ludzi do zgłaszania pomysłów?
 • Główne składowe programów angażowania pracowników.
  • Czego nie może zabraknąć w programie, a co jest zbędną biurokracją?
 • Grupa docelowa dla PPP.
  • Kto powinien brać udział w zgłaszaniu pracowniczych sugestii?
 • Przygotowanie do wdrożenia programu sugestii pracowniczych.
  • Jak rozpocząć aktywizowanie pracowników, by „nie spalić” pomysłu już na początku?
 • Rola kadry managerskiej w PPP.
  • Czy managerowie potrafią osłabić entuzjazm nawet najbardziej aktywnych pracowników?
 • Przykłady różnych programów angażowania pracowników.
  • Jak łatwo i skutecznie zniszczyć program przez zły regulamin?
 • Zasady wynagradzania za pomysły.
  • Kogo i jak wynagradzać za nowe pomysły i czy na pewno pieniądze są najlepszym motywatorem?
 • Stosowane dokumenty i narzędzia.
  • Czy skuteczny program zafunkcjonuje bez monitorowania jego przebiegu?
 • Zespoły oceniające oraz kryteria oceny pomysłów.
  • Kto powinien oceniać pomysły i czy potrzebne są do tego wskaźniki?
 • Powiązanie PPP z innymi narzędziami angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie.
  • Czy program pomysłów pracowniczych to jedyna metoda motywowania pracowników?
 • Główne bariery wdrożeniowe Programu Pomysłów Pracowniczych.
  • Jak w dziesięciu krokach sprawić, by nasz program nie zadziałał?

Grupa docelowa

 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Szefowie HR
 • Pracownicy Działu Zasobów Ludzkich
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne,  zadania indywidualne, dyskusje, case study

Prowadzący szkolenie

Andrzej Biziuk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Konsultant LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania zespołem, organizacji pracy liderów,  programów sugestii pracowniczych, design thinking oraz treningu trenerów
 • doświadczenie zawodowe oraz doradcze w firmach usługowych, produkcyjnych i handlowych z branży m.in. kosmetycznej, papierniczej, FMCG, poligraficznej, spożywczej, dystrybucyjnej i meblarskiej
 • specjalizuje się w narzędziach miękkich wspierających wdrożenie Lean Management (LM) oraz narzędziach LM wspomagających zarządzanie wynikami i zespołami
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów rozwojowych z zakresu LM; wcześniej Dyrektor Handlowy, Szef Zespołu Trenerów oraz Dyrektor Zarządzający w firmach usługowych i produkcyjnych
 • wykładowca Lean Management na studiach podyplomowych Politechniki Gdańskiej i WSB; współtwórca programów szkoleniowych Akademia Lean Managera oraz Szkoła Lidera Produkcji

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • Draft przykładowego Regulaminu PPP
 • Przykładowy wniosek zgłaszania pomysłów
 • Domek motywacji w PPP
 • Przykładowa struktura zgłaszania pomysłów (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowy system nagradzania (wypracowane podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 700 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu