ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi – ONLINE

W kryzysie zmienia się system bezpiecznej pracy opartej na wypracowanych latami standardach zarządzania projektami w organizacjach. Wprowadzane są tymczasowe zespoły dowodzenia kryzysowego upoważnione do podejmowania szybkich decyzji w sytuacjach wyjątkowych. Jak dostosować się do nowych warunków?

Odpowiedzią jest ScrumLean® – nasz autorska adaptacja najlepszych praktyk Agile i Lean. Pozwala ona zarządzać projektem zwinnie i elastycznie jednocześnie zapewniając monitoring osiąganych rezultatów i stabilne tempo pracy. Cechą charakterystyczną ScrumLean jest to, że jest prosty i skalowalny.

Co jest szczególnie istotne obecnie – może być wdrożony „od ręki” jako element wizualnego zarządzania wynikami lub jako narzędzie wspomagające szybkie rozwiązywanie problemów w organizacji czy też monitorowania postępu niezbędnych zmian wywołanych kryzysem. Co istotne, jego prostota i łatwość obsługi spotyka się z akceptacją pracowników wszystkich szczebli organizacji.

Celem szkolenia jest pokazanie w jaki sposób wykorzystać ScrumLean jako metodę wpierającą przedsiębiorstwa w czasie kryzysu. Ze względu na obecne potrzeby rynku, ScrumLean tworzy wartość poprzez możliwość szybkiego wdrożenia, działania w warunkach pracy on-line oraz przy współpracy międzydziałowej lub też w przypadku konieczności zachowania bezpiecznych odstępów ze względu na wymagania bezpieczeństwa.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz efektywne planowanie działań wdrożeniowych podczas kryzysu
 • Zdobędziesz umiejętność wykorzystania ScrumLean do zarządzania szybkimi zmianami
 • Dowiesz się jak koordynować projekty on-line, dzielić zadania i zarządzać ich realizacją w procesie
 • Nauczysz się jak w prosty sposób skalować zakres działań od wdrożeń od ręki poprzez wsparcie wizualnego zarządzania wynikami do procesu gaszenia pożaru w całej organizacji
 • Rozwiniesz umiejętność budowania mapy drogowej szybkiej zmiany dla organizacji
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu koordynowania działań wielu zespołów i połączenia ich często sprzecznych celów w ustrukturyzowaną formę działania
 • Zobaczysz w praktyce działanie pracy z tablicami wizualnymi, których mechanizmy działania są kaskadowane na wszystkie szczeble organizacji i nie spotykają się z oporem pracowników

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Realizacja działań za pomocą ScrumLean. Praca z narzędziami on-line wspomagającymi proces ScrumLean
  • Cykl ScrumLean. Jak zarządzać postępem prac projektowych?
  • Monitorowanie postępu prac. Jak narzędzia wizualne pomagają w przeglądach prac i zarządzaniu projektem?
  • Retrospektywa, czyli stałe doskonalenie postępów w projekcie. Jak zadbać o efektywność pracy i satysfakcję pracowników
 • Zarządzanie zmianami w organizacji z wykorzystaniem ScrumLean cz. 1
  • Wyzwania projektowe. Jak zadbać o przepływ działań, ludzi i zasobów przy istniejących ograniczeniach
  • Wykresy spalania KPI, kategoryzacja i priorytetyzacja działań. Co powinno decydować o wyborze priorytetów działań wdrożeniowych?
 • Zarządzanie zmianami w organizacji z wykorzystaniem ScrumLean cz. 2
  • Ustalenie zakresu projektu. Road map, czyli priorytety i zależności między epikami i historyjkami. Jak podzielić projekt na mniejsze części?
  • Plan komunikacji w projekcie (cykl Scrum, spotkania, osoby). Kogo i kiedy warto zaangażować, tak aby praca była efektywna.
  • Kontraktowanie zasobów. W jaki sposób zarządzać dostępnością pracowników zaangażowanych w projekt?
 • Budowa roadmapy i tablicy scrum w praktyce – case study
  • Zasady budowy roadmapy oraz tablicy scrum. Jak dostosować sposób zarządzania na czas kryzysu?
  • Kaskadowanie celów na akcje i zadania. Jak wykorzystać narzędzia wizualne do efektywnego postępu w projektach?
 • Doskonalenie procesu wdrożenia zmian z wykorzystaniem retrospektywy – case study
  • Retrospektywa w projekcie. W jaki sposób zarządzać doskonaleniem procesu wdrożenia dla wielu zespołów?
  • Wymiana doświadczeń wdrożeniowych. Czy można zorganizować ją zdalnie?
  • Wdrożenie cyklu doskonalenia w organizacji. Jak pracować z problemami i dobrymi praktykami, oraz działaniami doskonalącymi?
 • Zastosowanie ScrumLean w praktyce – Case study: część 1
  • Symulacja zarządzania projektem on-line. Jak za pomocą ScrumLean zaplanować działania w firmie?
 • Zastosowanie ScrumLean w praktyce – Case study: część 2. Podsumowanie
  • Symulacja zarządzania projektem on-line. Jak za pomocą ScrumLean zaplanować działania w firmie?

Grupa docelowa

 • Osoby zarządzające programem wdrażania zmian w kryzysie
 • Szefowie działów, w których realizowane są projekty
 • Lean Koordynatorzy
 • Lean Liderzy

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, dyskusja, case-study, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, filmy.

Prowadzący szkolenie

Łukasz Serafinowski

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management, Business Excellence i budowy kultury Lean w organizacjach z wykorzystaniem gier symulacyjnych
 • specjalizuje się we wspieraniu projektów transformacji procesów; projektowaniu, zarządzaniu i optymalizacji procesów biznesowych; wprowadzaniu mechanizmów zwinnego zarządzania (ScrumLean) procesami usługowymi i produkcyjnymi; prowadzeniu projektów budowy kultury lean w organizacjach
 • w zespole LeanQ Team odpowiedzialny za: projektowanie oraz rozwój decyzyjnych i procesowych gier symulacyjnych; Diagnozy organizacji z wykorzystaniem narzędzi process mining i business intelligence
 • doświadczenie doradcze w: usługach HR, SSC (Centra usług wspólnych), laboratoria, gastronomia, edukacja, usługi logistyczne, IT, produkcji (elektroniczna, mechaniczna, systemy przeciwpożarowe, meblarska, spożywcza), TLS (transport, logistyka, spedycja)

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Agenda spotkania Scrum
 • Agenda retrospektywy projektu
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Wzory i przykłady dokumentów oraz narzędzi projektowych tj. definicja projektu, road map, , ScrumBoard
 • Opisy ról i zakresów odpowiedzialności w projekcie
 • Karty Kamishibai do przeprowadzania przeglądu projektu
 • Podsumowanie szkolenia
 • Definicja projektu (wypracowana podczas szkolenia)
 • Plan komunikacji w projekcie (wypracowany podczas szkolenia)
 • Wyniki projektu zrealizowanego w czasie szkolenia (wypracowane podczas szkolenia)
 • Wykresy spalania celów projektowych (wypracowane podczas szkolenia)
 • Wykresy spalania budżetu i przychodów w projekcie (wypracowane podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 1200 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu