Skracanie czasu przezbrojenia i poprawa wydajności produkcji z wykorzystaniem SMED

SMED (z ang. Single Minute Exchange of Die) to technika analizy przebiegu przezbrojenia oraz projektowania standardów jego realizacji tak, by przezbrojenie trwało jak najkrócej. Dzięki tej metodzie możliwe jest skrócenie czasu przezbrojenia nawet o 90%.

Na szkoleniu pokażemy Ci, w jaki sposób przeprowadzić warsztat analizy i projektowania standardu przezbrojenia oraz jak wyznaczać cele dla przezbrojeń, by znaleźć balans pomiędzy inwestycjami w maszyny a realnymi korzyściami dla przedsiębiorstwa. Powiemy też jak wykorzystać krótsze przezbrojenia do obniżania kosztów produkcji przy coraz mniejszych zamówieniach klientów i krótszych czasach dostaw.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad wykorzystania metody SMED w procesie podnoszenia wydajności i elastyczności produkcji.


Korzyści ze szkolenia

 • Dowiesz się w jaki sposób wyznaczać cele dla skracania czasu przezbrojenia
 • Poznasz metody kalkulacji korzyści ze skracania czasów przezbrojeń, które mają szansę realnie odbić się na wyniku przedsiębiorstwa
 • Znajdziesz sposoby na przełożenie inwestycji w redukcję czasu przezbrojenia na konkretne, twarde wyniki finansowe
 • Poznasz sposób prowadzenia warsztatów SMED od podszewki i na konkretnym przykładzie
 • Poznasz technikę SMED i zastosujesz ją krok po kroku
 • Wyznaczysz wskaźniki, które warto monitorować podczas skracania czasów przezbrojeń
 • Zobaczysz przykłady z różnych branż i dla różnych maszyn dzięki czemu będziesz wiedział jak odkryć potencjał w swoim procesie
 • Zbudujesz standard przezbrojenia
 • Poznasz skuteczny sposób szkolenia pracowników po wprowadzeniu nowego standardu – instruktaż metodą TWI
 • Będziesz miał możliwość poznać jak firma UDS zarządza elastycznością i efektywnością swoich procesów
 • Dowiesz się w jaki sposób wyznaczyć minimalną partię produkcyjną
 • Dowiesz się jak obniżyć poziom zapasów skracając czasy przezbrojeń

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Korzyści ze skróconego przezbrojenia
  • Skracanie czasów przezbrojeń – czy to tylko sposób na podniesienie wydajności?
  • Analiza skutków krótszych przezbrojeń – praca na wybranych studiach przypadków z wykorzystaniem techniki analizy decyzji managerskich opartych na koncepcji Throughput Accounting
  • Gdzie i jak bardzo skracać przezbrojenia? Definiujemy cele dla czasu trwania przezbrojeń – ćwiczenia
  • Jakie korzyści odniesie firma z inwestycji w przezbrojenie? Liczymy!
 • Przegląd procesu wytwórczego firmy UDS pod kątem zarządzania efektywnością i elastycznością produkcji – wizyta na hali produkcyjnej
 • Wprowadzenie do techniki SMED
 • Case study oparte na autorskim urządzeniu opracowanym przez LeanQ Team „SMED MACHINA”
  • Analiza przezbrojenia – krok 1, czyli poznajemy przezbrojenie w najdrobniejszych szczegółach metodą wideofilmowania
   • jak poprawnie przygotować się do analizy przezbrojenia
   • jak prowadzić obserwację kilku ustawiaczy pracujących w tym samym czasie
   • jak poprawnie określić czas trwania przezbrojenia
   • jak właściwie ustalić potencjał dla przezbrojenia
   • jak zbudować zespół ds. poszukiwania potencjału w przezbrojeniach
   • jak stworzyć matrycę przezbrojeń, by można było ją wykorzystać w planowaniu
  • Optymalizacja przezbrojenia – krok 2, czyli nie inwestujemy a organizujemy i budujemy pierwsze standardy
   • techniki organizacji czynności zewnętrznych przezbrojenia – jak to robią inni
   • jak zorganizować współpracę ustawiaczy i operatorów
   • jak się przygotować do przeniesienia odpowiedzialności za ustawianie maszyn na operatorów
   • jak zbudować dobry i zrozumiały standard przezbrojenia
   • instruowanie operatora metodą TWI
   • techniki monitorowania czasu przezbrojeń – jak zapewnić stabilizację czasu przezbrojenia
 • Przyspieszamy – krok 3, czyli wydajemy pierwsze pieniądze analizując czy to się na pewno opłaca
  • techniki skracania czynności wewnętrznych przezbrojenia – jak to robią inni
 • Doskonała elastyczność – krok 4, czyli niezauważalne przezbrojenia
  • automatyzacja przezbrojeń – co? jak? kiedy? dlaczego?
 • Praktyczne wykorzystanie potencjału skróconego przezbrojenia
  • Jak wykorzystać krótsze przezbrojenia w harmonogramowaniu produkcji, czyli zasady sekwencjonowania produkcji
   • czy sekwencjonować każdy etap produkcji, czy może można inaczej?
   • przykłady technik sekwencjonowania produkcji w planowaniu i produkcji
  • Jak wykorzystać krótsze przezbrojenia w obniżaniu zapasów i skracaniu czasu dostaw, czyli zasady wykorzystania elastyczności produkcji w logistyce
   • wpływ elastyczności produkcji na poziom zapasów półproduktów i wyrobów gotowych – kalkulacje
   • zasady zarządzania elastycznością produkcji dla grup produktów a koszty kapitału zamrożonego w zapasach – kalkulacje
   • obliczanie czasu realizacji zamówienia z uwzględnieniem elastyczności produkcji
 • Zarządzanie minimalną partią uruchomieniową przed i po wprowadzeniu SMED
  • Jak wyznaczyć minimalną partię uruchomieniową – kalkulacje
  • Jaki wpływ na minimalną partię uruchomieniową ma SMED – kalkulacje
 • Wskaźniki pomocne w monitorowaniu skuteczności skracania czasów przezbrojeń

Grupa docelowa

 • Managerowie i kierownicy oraz liderzy produkcji
 • Planiści
 • Inżynierowie procesów i produkcji
 • Osoby zajmujące się ciągłym doskonaleniem
 • Inżynierowie i managerowie utrzymania ruchu

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, zadania w zespołach, case – study, analiza przykładów, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (wydruk) zawierająca przykłady rozwiązań w obszarze produkcji, planowania i sterowania przepływem materiałów
 • Wzorcowe arkusze
  • Analizy przezbrojenia
  • Instrukcji pracy metodą TWI
  • Kalkulacji opłacalności ze skrócenia przezbrojenia – różne typy kalkulacji
  • Kalkulacji elastyczności produkcji
  • Kalkulacji minimalnej partii produkcyjnej
 • Ściąga z krokami instruktażu metodą TWI
 • Lista wskaźników pomocnych w monitorowaniu skuteczności doskonalenia z wykorzystaniem skracania czasów przezbrojeń
 • Podsumowanie szkolenia

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.