Standaryzacja pracy i rozwój pracowników metodą TWI – ONLINE

W sytuacji w jakiej dziś znalazła się większość przedsiębiorców, kluczową umiejętnością Lidera zespołu dla przetrwania organizacji jest zarządzanie ograniczonymi i zmieniającymi się dynamicznie zasobami ludzkimi jakimi dysponuje. Kluczowa jest wiedza o aktualnej liczbie poszczególnych kompetencji posiadanych przez zespół, które są niezbędne do funkcjonowania podlegającego mu procesu, oraz umiejętność szybkiej adaptacji pracowników do wykonywania nowych obowiązków.

Celem szkolenia jest nauczenie Liderów zarządzania liczbą posiadanych kompetencji przez pracowników w podległym zespole oraz poznanie najbardziej skutecznego sposobu wdrożenia pracownika do wykonywania nowej pracy, aby zachować najwyższą jakość, najwyższe tempo pracy od początku jej nauki z zachowaniem bezpieczeństwa fizycznego, urządzeń i danych. Szkolenie przeznaczone dla firm produkcyjnych i usługowych.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz zasady funkcjonowania metody TWI
 • Pozyskasz wiedzę na temat wykorzystania matrycy kompetencji do rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Nabędziesz umiejętności budowania ścieżek rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności planowania ścieżek szkoleniowych pracowników
 • Poznasz podstawowe zasady TWI wykorzystywane przy tworzeniu matrycy kompetencji
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Zapoznasz się z dokumentacją szkoleniową oraz zasadami instruktażu stanowiskowego
 • Rozwiniesz umiejętności uczenia do pracy stanowiskowej nowych pracowników
 • Poznasz zasady budowy dokumentacji pracy standaryzowanej
 • Poznasz metody budowy i rozwoju programu TWI

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Matryca kompetencji jako narzędzie do zarządzania kompetencjami
  • Jak wykorzystać matrycę do zapewnienia stabilności procesów?
  • Jak szybko zdefiniować obecny poziomy kompetencji pracowników?
  • Jak obserwując dane z matrycy zarządzać planem szkoleń pracowników?
 • Klasyfikacja pracy na stanowisku
  • Jaki podział wiedzy i umiejętności zastosować aby szkolenie było najefektywniejsze?
  • Czy sposób przekazywania wiedzy ma znaczenie dla uczącego się?
  • Jakie warunki nauki są najskuteczniejsze dla ucznia i instruktora?
 • Planowanie szkoleń pracowników
  • Jak zaplanować szkolenia pracownika by były efektywne dla firmy?
  • Czy pracownik uczący się może już efektywnie pracować?
  • Czy czas spędzany w pracy jest wyznacznikiem nabycia umiejętności?
 • Instruktaż stanowiskowy
  • Jak efektywnie uczyć pracownika tak, by go nie zniechęcić?
  • W jaki sposób przygotować instruktorów do nauki?
  • Jakie błędy najczęściej są popełniane przy nauce i jak ich unikać?
 • Metoda TWI (Training within Industry)
  • Dlaczego TWI jest najskuteczniejszą na dziś metodą szkolenia do nowej pracy?
  • W jaki sposób metoda TWI zabezpiecza przedsiębiorstwo przed kosztami wykonywania poprawek?
  • Jak stosować TWI w pracach nie związanych z produkcja?
 • Weryfikacja umiejętności
  • W jakich okolicznościach należy egzaminować pracownika?
  • Jak zminimalizować koszty rozwoju umiejętności praktycznych pracownika?
  • Czy można zweryfikować umiejętności pracownika poza miejscem pracy?

Grupa docelowa

 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy działów
 • Instruktorzy odpowiedzialni za wdrażanie pracowników do nowej pracy
 • Lean Menadżerowie
 • Specjaliści HR
 • Właściciele firm

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, dyskusja, wymiana doświadczeń, prezentacje wyników prac zespołów, filmy

Szkolenie jest częścią kursu Certyfikowany Specjalista Lean

Prowadzący szkolenie

Piotr Bielawski

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt warsztatów wdrożeniowych z zakresu Lean Leadership, Lean Management i ScrumLean
 • w ciągu ostatnich kilkunastu lat project manager w projektach z zakresu doskonalenia efektywności procesów produkcyjnych oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia,  Szef Działu Lean, Szef Działu Planowania, Dyrektor produkcji, Dyrektor Operacyjny
 • doświadczenie w firmach produkcyjnych m.in. poligraficznych i opakowaniowych, mechanicznych, budowy narzędzi oraz usługowych m. in. w edukacji
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych, Wizualnym zarządzaniu wynikami, zarządzaniu projektami, TWI, Lean Lidership, Zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu, projektowaniu i zarządzaniu procesami, optymalizacji kosztów wytworzenia

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik pdf)
 • Wzór matrycy kompetencji (plik xls)
 • Klasyfikacja pracy (plik xls)
 • Arkusz podziału pracy APP (plik xls)
 • Karta egzaminacyjna (plik xls)
 • Egzamin kwalifikujący na Instruktora (plik xls)
 • Arkusz oceny instruktażu (plik xls)
 • Plan szkolenia (plik xls)
 • Arkusz ćwiczeniowy (plik xls)
 • Arkusz oceny Instruktażu (plik xls)
 • Arkusz audytu TWI (plik xls)
 • Przykładowa struktura organizacji (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowe poziomy ryzyka (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowa ścieżka rozwoju (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowa matryca kompetencji (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowy arkusz egzaminacyjny (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowa klasyfikacja pracy (wypracowane podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 1200 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu